Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
11-05-2022,13:05 Aktualizacja: 11-05-2022,13:08
A A A

Po zwiększeniu środków w planie finansowym na 2022 r. ARiMR wznowiła udzielanie producentom świń, którzy utrzymywali zwierzęta na obszarach ASF, nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki.

Pomoc w formie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych została uruchomiona przez ARiMR w 2017 r. Dotychczas Agencja udzieliła 910 pożyczek na nieco ponad 187 mln zł, a tylko w 2022 r. zainteresowanym przyznano 157 pożyczek w kwocie 45 mln zł.

cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena

Cena tuczników w Polsce wyższa od średniej unijnej

Tuczniki w Polsce na przełomie kwietnia i maja kosztowały o 1% więcej niż średnio uzyskiwali dostawcy w Unii Europejskiej. Jednocześnie ich cena była o 5% niższa niż na rynku niemieckim.    Trzoda chlewna w dniach od 25 kwietnia do 1 maja...

Maksymalny okres spłaty pożyczki to 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2018 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis.

Nabór wniosków o pożyczkę prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są do kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a Agencja nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Spłata zobowiązania następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych w terminach i kwotach określonych w harmonogramie (załącznik do umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą).
 

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2022

Hoduj z głową świnie:

-Tuczniki drożeją

-Okres jałowienia loch

-Dobrostan prosiąt ssących

-Biodostępność mineralnych

-Temat ASF wciąż aktualny

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2022

Hoduj z głową bydło:

-Postaw na dobrostan

-Dobre kiszonki to obowiązek

-Przygotować cielęta do opasu

-Suchy TMR w odchowie cieląt

-Czopy dostrzykowe

PRENUMERATA