Myśliwi a zgłaszanie odstrzelonych dzików w systemie. PZŁ tłumaczy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-01-2022,18:20 Aktualizacja: 17-01-2022,18:29
A A A

Co z planowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązkiem zgłaszania przez myśliwych odstrzału lub odnalezienia padłego dzika za pośrednictwem systemu informatycznego?

W wydanym w tej sprawie komunikacie Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że propozycja wprowadzenia ww. obowiązku została zawarta w projekcie rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Polski "Programu monitorowania zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i mający na celu poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie".

odstrzał dzików, walka z asf w Polsce, Polski Związek Łowiecki, Paweł  Lisiak

Ile dzików padło od kul? Myśliwi podają najnowsze dane

Ponad 9 tysięcy dzików odstrzelono w grudniu 2021 roku w ramach programu zwalczania afrykańskiego pomoru świń realizowanego przez Polski Związek Łowiecki. PZŁ zapewnia, że zaangażowanie myśliwych w zwalczaniu wirusa ASF nie słabnie. Mimo...

Dokument wydawany jest na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

"W trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych ww. projektu, minister klimatu i środowiska zgłosił do niego uwagi, m.in. w zakresie planowanego nałożenia na myśliwych dokonujących odstrzałów dzików, w tym również odstrzałów sanitarnych, obowiązku zgłaszania tego faktu za pośrednictwem dedykowanego systemu informatycznego pod rygorem pomniejszenia kwoty należnej z tytułu odstrzału dzika o 20 proc." - wskazuje PZŁ.

Szef resortu klimatu i środowiska miał przekazać, że przychyla się do tej propozycji z zastrzeżeniem, że dokonanie zgłoszenia w systemie informatycznym zastąpi ciążący na myśliwych obowiązek wypełniania papierowej dokumentacji w punkcie skupu.

"Jednocześnie informujemy, że projekt w dalszym ciągu jest procedowany, w związku z czym nie ma obowiązku stosowania aplikacji ZIPOD przez myśliwych" - podkreśla Związek.
 

  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2023

Hoduj z głową świnie:

-Pieniądze na ogrodzenie

-Co z ceną za tuczniki

-Włókno w paszy dla zdrowia

-Odchów prosiąt po nowemu

-Co zamiast tlenku cynku?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2023

Hoduj z głową bydło:

-Dobre kiszonki to tańszy opas

-Hodowla i ekonomia

-Stymulacja odporności cieląt

-Zasuszenie samo się nie zrobi

-Stado bydła w telefonie

 

PRENUMERATA