Do końca sierpnia będzie gotowy raport dot. ASF w Polsce

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
18-08-2017,10:45 Aktualizacja: 18-08-2017,11:03
A A A

Międzyresortowy zespół przygotuje do końca sierpnia raport na temat działań podejmowanych w celu zminimalizowania skutków afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Zostanie on przekazany premier Beacie Szydło - poinformował resort rolnictwa.

W czwartek w MRiRW odbyło się posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw ASF.

W jego skład wchodzą przedstawiciele ministra spraw zagranicznych, ministra energii, ministra obrony narodowej, policji, straży granicznej, ITD, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Szefem zespołu jest minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

trzoda chlewna, świnie, prawo, przepisy, ASF, afrykański pomór świń

Lekarz weterynarii będzie mógł zakazać rolnikowi chowu świń

Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zakazać chowu trzody chlewnej lub nakazać wybicie świń z powodu ASF - przewiduje nowela ustawy, która ma ułatwić zwalczanie tej choroby. Senat przyjął ją w czwartek...
Zespół omówił aktualną sytuację epizootyczną dotycząca występowania tej choroby w kraju. Przedstawione zostały działania legislacyjne podjęte w związku z ASF. Najważniejszy akt prawny to podpisana przez prezydenta RP nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Prawdopodobnie wejdzie ona w życie na początku września br.

Nowe przepisy wprowadzają usprawnienia wykonywania odstrzału sanitarnego dzików na obszarach zagrożonych ASF, ponadto w sytuacjach wyjątkowych umożliwiają wydanie przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli świń. Precyzują także obowiązki dotyczące wykładania mat dezynfekcyjnych, które będą musiały być utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że z zebranych oświadczeń wynika, iż 2710 gospodarstw, w których znajduje się ok. 35,2 tys. świń nie będzie w stanie spełnić wymagań bioasekuracji. Takie oświadczenie rolnicy z terenów objętych ASF musieli dostarczyć do powiatowego lekarza weterynarii do 14 sierpnia.

afrykański pomór świń, ASF, bioasekuracja, dziki, Polski Związek Łowiecki, MRiRW

ASF: już obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące bioasekuracji

Rolnicy z terenów objętych zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń będą musieli ogrodzić swoje gospodarstwa, a także regularnie przeprowadzać dezynsekcje. Resort rolnictwa wprowadził nowe, zaostrzone przepisy dotyczące bioasekuracji. Od piątku...
W związku z tym świnie zostaną poddane ubojowi po przeprowadzeniu kontroli powiatowego lekarza weterynarii, a ich właściciele będą mogli skorzystać z programu rekompensat z tytułu zaprzestania dalszej produkcji.

Najwięcej oświadczeń złożono w woj. lubelskim - 1351 na liczbę 17,7 tys. świń. W woj. mazowieckim - 447 oświadczeń na 6,6 tys. świń i w województwie podlaskim - 912 oświadczeń na 10,8 tys. świń.

Przedstawiciele Ministra Środowiska oraz Polskiego Związku Łowieckiego informowali o stanie redukcji dzików. Do 30 listopada 2017 r. populacja dzików ma być zredukowana do poziomu 0,1 osobnika na km kw. na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km).

W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika na km kw. Redukcja populacji dzików realizowana jest w ramach planowanej gospodarki łowieckiej oraz odstrzałów sanitarnych.

asf, kolejne przypadki, dziki, padłe dziki

Wirus ASF zabił kolejne dziki w Polsce

Afrykański pomór świń zabił pięć dzików i został potwierdzony u jednego odstrzelonego osobnika. Kolejne cztery przypadki choroby potwierdzone.   Główny lekarz weterynarii poinformował o wystąpieniu czterech nowych...
Omówiono ponadto sytuację ASF w krajach sąsiednich. Do tej pory w Estonii odnotowano 26 ognisk tej choroby, w tym 2 w tym roku oraz 2278 przypadków ASF u dzików, w tym 426 w tym roku. Na Łotwie odpowiednio 49 ognisk, w tym 4 w br. i 2333 przypadki, w tym 567 w br. Na Litwie 57 ognisk, w tym 19 w br. i 946 przypadków u dzików, w tym 487 w br.

Ukraina przekazała informację o 81 ogniskach, w tym 7 w tym roku oraz 120 przypadków u dzików, w tym 9 w br. Wirus ten pojawił się również w Rumunii, gdzie zidentyfikowano 2 ogniska ASF. Natomiast w Czechach wystąpiło 90 przypadków ASF u dzików.

W opinii Państwowego Instytutu Weterynarii potwierdzenie wystąpienia przypadków ASF u dzików na terenie Republiki Czeskiej jest wysoce niekojące i potwierdza możliwość istotnego "skoku" wirusa do nowego, znacznie oddalonego, rejonu Europy.

"Niepokojąca jest również sytuacja na Ukrainie, ponieważ nie jest tam prowadzony ani odstrzał redukcyjny, ani sanitarny dzików. Nie ma również identyfikacji i skutecznej utylizacji padłych dzików. Sporadycznie odnajdywane w środowisku sztuki są zakopywane bez użycia środków dezynfekcyjnych. Naukowcy z PIW uważają, że jeśli nie zostaną podjęte w tym kraju działania w zakresie zwalczania ASF, ze względu na migracje dzików nie będzie możliwości wyeliminowania tej choroby w Polsce" - napisano w komunikacie ministerstwa rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA