Będą kary za brak odstrzału sanitarnego?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
26-04-2021,16:45 Aktualizacja: 26-04-2021,14:57
A A A
Koła łowieckie, które nie wykonają odstrzału sanitarnego dzików będą karane pieniężnie. Zmniejszenie populacji dzików ma kluczowe znaczenie w ograniczeniu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF). 
 
Zarząd Głównego Polskiego Związku Łowieckiego poinformował o wymierzaniu kołom łowieckim przez organy Inspekcji Weterynaryjnej kar pieniężnych za niewykonanie odstrzału sanitarnego w dzierżawionych obwodach łowieckich.
 
Są one zobowiązania do odstrzału dzików w ilości wynikającej z wydawanych przez wojewodów rozporządzeń dotyczących poszczególnych obwodów.
 
cena tuczników, trzoda chlewna, żywiec wieprzowy, niemiecka cena

Spodziewany wzrost ceny tuczników się opóźni?

Podaż żywca wieprzowego w Niemczech jest o 10% niższa niż przed rokiem. W efekcie ceny skupu w tym kraju spadły o 8 centów za kg wagi bitej ciepłej (wbc).   Ceny skupu tuczników spadły w Belgii o 2 centy za kg wbc, a w Niemczech...
Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego, w obliczu znaczącego zwiększenia odstrzału sanitarnego w Wielkopolsce w tym łowieckim sezonie gospodarczym, przyjęta interpretacja Inspekcji Weterynaryjnej może skutkować wysokimi karami finansowymi dla kół łowieckich. 
 
Większość dzierżawców obwodów łowieckich boryka się z problemami związanymi między innymi z bardzo niskimi cenami skupu dziczyzny, brakiem przychodów z polowań komercyjnych oraz koniecznością wypłat coraz wyższych odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w płodach i uprawach rolnych. 
 
Wielkopolska Izba Rolnicza przygotowała pismo skierowane do głównego lekarza weterynarii, w którym wskazała na priorytetowe działania wśród, których jest walka z wirusem ASF.
 
Poruszyła również kwestie związane z dochodami i stratami kół, a także dostępność chłodni, czy też utylizacji tusz pozyskanych dzików.
 
Koła łowieckie, które wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8 i art. 46 ust. 3 pkt 8 powołanej ustawy, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego, nie będą prowadzić odstrzału sanitarnego dzików na określonym obszarze, będą podlegać karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
produkcja wieprzowiny w UE, trzoda chlewna, eksport do Chin, ASF w Niemczech

Produkcja wieprzowiny w Unii Europejskiej wyhamuje?

W bieżącym roku produkcja mięsa wieprzowego w Unii Europejskiej wzrośnie zaledwie o 0,7%. Z kolei eksport wieprzowiny ma spaść o około 2%.    Według prognozy Komisji Europejskiej wzrost produkcji wieprzowiny w krajach unijnych w 2021 r....
Jak wskazuje zarząd główny przedawniona interpretacja przepisów jest błędna. Zgodnie z uzyskaną analizą prawną przepis ten, jako sankcyjny, wymaga precyzyjnej wykładni znamiona "nie prowadzi". 
 
W ocenie zarządu głównego nie prowadzenie odstrzału oznacza takie zaniechanie prawnego obowiązku, które polega albo na niewykonywaniu odstrzału sanitarnego w ogóle, albo też na niewykonywaniu go w sposób należyty. 
 
Tym samym niewykonanie odstrzału dzików w ilości wskazanej w rozporządzeniu wojewody dla danego obwodu łowieckiego we wskazanym przez wojewodę terminie, nie jest równoznaczne z niewykonywaniem odstrzału w rozumieniu powołanego przepisu.
 
Dlatego Inspekcja Weterynaryjna powinna przed nałożeniem kary udowodnić, że odstrzał nie był prowadzony bądź też prowadzony był nienależycie. Eksperci uważają, że samo nieosiągnięcie narzuconych limitów odstrzału nie stanowi domniemania nieprowadzenia bądź nienależytego prowadzenia odstrzałów. 
 
Służby weterynaryjne powinny ustalić działania podejmowane przez dzierżawcę, w tym ocenić ilość wyjść myśliwych w łowisko w celu realizacji odstrzału sanitarnego oraz dane o ilości dzików wynikające z inwentaryzacji oraz planów łowieckich, a także dane o ilości i wymiarze szkód łowieckich za okres objęty odstrzałem sanitarnym.
 
Ich analiza pozwoli ocenić, czy na terenie danego obwodu dziki w ogóle bytują na stałe, czy też migrują z sąsiednich okolic.
 
W przypadku, gdy mimo złożonych dowodów lekarz weterynarii wyda decyzję o nałożeniu kary, należy złożyć odwołanie do wojewódzkiego lekarza weterynarii. W razie niekorzystnego dla koła rozpatrzenia odwołania należy złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 
  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2021

Hoduj z głową świnie:

-Otwarcie kolejnej hodowli

-Nowości dla hodowców świń

-Gdy trzeba oszczędzać

-Jak nie cynk, to co?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2021

Hoduj z głową bydło:

-Wołowina ma potencjał

-Użytki zielone po zimie

-Kiszone ziarno kukurydzy

-Białko białku nierówne

-Jaką prasę wybrać ?

PRENUMERATA