ASF: rolnicy mają miesiąc na spełnienie surowych wymagań

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
20-04-2015,13:25 Aktualizacja: 20-04-2015,13:49
A A A

Ministerstwo rolnictwa opublikowało szczegółową informację dla rolników z woj. podlaskiego hodujących trzodę chlewną w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)".

Opracowany przez głównego lekarza weterynarii program został wprowadzony rozporządzeniem ministra rolnictwa z 3 kwietnia, które wejdzie w życie 29 kwietnia br.

Program bioasekuracji realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny, augustowskim w gminach Lipsk i Płaska, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo oraz sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

Posiadacze świń na wspomnianym obszarach zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do wymagań bioasekuracji określonych w programie w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Wymagania bioasekuracji, poza obecnie obowiązującymi:

1) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;

2) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;

3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);

4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

5) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;

6) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;

7) zapewnienie aby:

a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,

b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,

c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.

Posiadacze utrzymujący świnie na wspomnianych obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do wymagań mogą do 29 maja, złożyć do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

W takim przypadku:

1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;

2) posiadaczowi świń będzie przysługiwać:

- odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności,

- rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie rekompensat należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 29 lipca 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

Co z gospodarstwami, które nie dostosują się do wymagań rozporządzenia i  nie złożą stosownego wniosku do powiatowego lekarza weterynarii? W tych przypadkach będzie miała zastosowanie następująca procedura:

1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzje nakazujące zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazujące wprowadzania do gospodarstwa utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;

2) będą przysługiwać jedynie odszkodowania za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności,

3) nie będzie przysługiwać ww. rekompensata.

Najważniejsze terminy:

- 29 kwietnia 2015 r. - wejście w życie rozporządzenia wprowadzającego program bioasekuracji

- 29 maja 2015 r. - termin na dostosowanie gospodarstwa do wymogów bioasekuracji

  •  termin na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji

- 29 lipca 2015 r. - termin na złożenie wniosku do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie rekompensaty

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA