ARiMR wzywa hodowców do rejestracji świń

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
27-09-2016,13:15 Aktualizacja: 27-09-2016,13:18
A A A
Rolnicy utrzymujący trzodę chlewna na terenach zagrożonych występowaniem ASF, którzy do tej pory nie zarejestrowali posiadania tych zwierząt, są wzywani do biur powiatowych ARiMR w celu uzyskania numeru producenta, numeru siedziby stada oraz zgłoszenia świń do rejestru.
 
Hodowcy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF mają obowiązek zgłoszenia się do biura powiatowego Agencji w terminie do 5 października 2016 r. 
 
W przypadku zgłoszenia się we wskazanym terminie nie będą stosowane kary finansowe za wcześniejsze niedopełnienie obowiązków posiadacza zwierząt. Natomiast po dacie 5 października br. prowadzone będą intensywne kontrole gospodarstw. W przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji świń nakładane będą kary finansowej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
 
przemieszczanie świń, asf, strefy

Zasady przemieszczania żywych świń w poszczególnych strefach

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w Głównym Inspektoracie Weterynarii zostały opracowane materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej, w których zwarto podstawowe zasady dotyczące przemieszczania żywych świń...
Rolnicy z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy mają siedziby stada zarejestrowane w prowadzonym przez ARiMR rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, powinni w terminie 14 dni od otrzymania pisma z Agencji zaktualizować dane w zakresie: numerów identyfikacyjnych poszczególnych grup świń przebywających w siedzibie stada, liczby świń oznakowanych danym numerem identyfikacyjnym oraz braku świń oznakowanych.
 
Zgłoszeń można dokonać osobiście w biurze powiatowym ARiMR, lub drogą pocztową, przesyłając zgłoszenia na adres biura powiatowego Agencji, lub za pomocą aplikacji: www.doplaty.gov.pl
 
Uaktualnienie danych dotyczących stanu pogłowia świń umożliwi podjęcie przez Inspekcję Weterynaryjną skutecznych działań mających na celu zablokowanie rozprzestrzeniania się ASF.
 
Zgłoszenie Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenia ASF w stadzie oraz laboratoryjne potwierdzenie tego faktu gwarantuje hodowcy uzyskanie pełnego odszkodowania za straty związane z wybuchem choroby w przypadku, gdy przestrzegał ustanowionych zasad bioasekuracji.
 
Lista terenów zagrożonych występowaniem ASF:
  • w województwie podlaskim - powiaty: hajnowski, białostocki,  bielski, grajewski, łomżyński,  moniecki, wysokomazowiecki i zambrowski oraz tereny miast: Białystok,  Łomża,
  • w województwie mazowieckim - gminy: Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim; gminy: Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce i Zbuczyn w powiecie siedleckim; gminy: Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń i Repki w powiecie sokołowskim oraz powiaty: łosicki, ostrowski i tereny miasta Siedlce,
  • w województwie lubelskim - powiat bialski.
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2021

Hoduj z głową bydło:

-Złożyłeś wniosek o dopłaty?

-Przygotować się na upały

-Sposób na muchy

-Leczyć każdą zasuszoną krowę?

-Zaczynał od ośmiu krów

 

PRENUMERATA