Agri Plus z satysfakcją przyjmuje decyzję UOKiK

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
20-01-2024,17:50 Aktualizacja: 20-01-2024,17:52
A A A

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie w sprawie Agri Plus Sp. Z o.o.

– Agri Plus z satysfakcją przyjmuje decyzję prezesa UOKiK, będącą rezultatem kilkuletniego postępowania. Decyzja potwierdza, że stosowany przez spółkę model tuczu kontraktowego nie został zakwestionowany, gdyż uznano, że przyczynia się on do stabilizacji produkcji trzody chlewnej oraz zapewnienia opłacalności dla hodowców – czytamy w oświadczeniu firmy.

Agri Plus stoi na stanowisku, że prowadząc swoją działalność pozytywnie wpływa na rozwój hodowli trzody chlewnej w Polsce, przynosząc korzyści dla wszystkich uczestników rynku.

uokik, chróstny, tucz kontraktowy, rolnicy

UOKiK: poprawi się sytuacja hodowców trzody w systemie tuczu kontraktowego

Po interwencji UOKiK poprawi się sytuacja producentów trzody chlewnej w systemie tuczu kontraktowego - poinformował urząd w czwartek. Dodał, że rolnicy współpracujący ze spółkami Agrifirm i Agri Plus nie będą ponosili...

Spółka niezależnie od postępowania podjęła decyzję o podwyższeniu wynagrodzeń w tuczu kontraktowym, uwzględniając uwarunkowania rynkowe oraz inflację.

Po przeprowadzeniu dogłębnych analiz relacji umownych w ramach tuczu kontraktowego, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie w sprawie Agri Plus.

Zastrzeżenia prezesa UOKiK ograniczały się jedynie do wąskiego obszaru zagadnień dotyczących konieczności konstruowania oraz doprecyzowania kwestii reklamacyjnych zawartych w umowach z kontrahentami, w odniesieniu do wad dostarczonych zwierząt i pasz, do których uzgodniono i rozpoczęto wdrażanie odpowiednich rozwiązań.

Kluczowe informacje dotyczące postępowania:

1. Brak stwierdzenia naruszenia:

  • prezes UOKiK nie stwierdził naruszenia przepisów ustawowych przez Agri Plus, a tym samym nie nałożył na spółkę żadnej kary finansowej.

Uniwersytet Agri Plus, Agri Plus, kokcydioza, prosięta, lochy, pasożyty, bezigłowe szczepienia świń, mikotoksyny

Uniwersytet Agri Plus poświęcony chorobom świń

Choroby świń były głównym tematem piątej edycji Uniwersytetu Agri Plus. Prelegenci mówili o nietypowych zachowaniach zwierząt, szczepieniach bezigłowych, chorobach jelitowych, pasożytach oraz mikotoksynach. V Uniwersytet Agri Plus...

2. Akceptacja przez Prezesa UOKiK proponowanych przez Agri Plus zmian:

  • prezes UOKiK uznał za zasadne zakończenie postępowania skoncentrowanego na badaniu umów dotyczących tuczu kontraktowego poprzez zaakceptowanie propozycji zobowiązań przedstawionych przez Agri Plus.
  • modyfikacje zaproponowane przez spółkę – tj. wprowadzenie dodatkowych zapisów do umów, zostały uznane za satysfakcjonujące i usuwają wątpliwości podniesione w toku postępowania.

3. Zakres korekt umów:

  • zobowiązania dotyczą aspektów współpracy z hodowcami w przypadku wad jakościowych, dostarczanych przez Agri Plus zwierząt oraz pasz, które zdaniem Prezesa UOKiK nie były wystarczająco doprecyzowane w treści umowy. Wobec powyższego spółka zadeklarowała dodanie nowych zapisów dotyczących zakresu uprawnień kontrahentów oraz procedur reklamacyjnych.

Firma podkreśla, że dla hodowców będzie to skutkowało jeszcze większą przejrzystością warunków współpracy.

biogazownia rolnicza, gnojowica, kukurydza, poferment, nawóz naturalny, biogaz, Agri Plus, trzoda chlewna, maciory

Produkują biogaz z gnojowicy i kukurydzy

Firma Agri Plus w październiku otworzyła biogazownię rolniczą w Krąplewicach w powiecie świeckim w woj. kujawsko-pomorskim. Biogazownia jest zlokalizowana przy wytwórni pasz oraz fermie macierzystej, w której produkowane są prosięta...

Spółka wprowadzi odpowiednie zmiany we wzorcach nowych kontraktów oraz zaproponuje stosowne aneksy do aktualnie obowiązujących umów.

Należy zaznaczyć, że postępowanie UOKiK w przedmiotowej sprawie trwało prawie 4 lata i w jego ramach przeprowadzono szereg wnikliwych badań oraz analiz.

Agri Plus podkreśla, że współpracuje wyłącznie z polskimi hodowcami trzody chlewnej.

Spółka, w związku z tym, z zaangażowaniem uczestniczyła w postępowaniu prezesa UOKiK, wypracowując satysfakcjonujące dla wszystkich stron rozwiązania prawne.

Oświadczenie Agri Plus w sprawie decyzji prezesa UOKiK znajdziesz TUTAJ

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu