Transport zwierząt spełnia wysokie zasady ich dobrostanu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
30-01-2023,9:45 Aktualizacja: 29-01-2023,17:33
A A A

Inicjatywa #HodowcyRazem popiera stanowisko delegacji 8 krajów i zachęca administrację rządową do wspierania racjonalnych kierunków zmian legislacyjnych w interesie polskich rolników.

Zaostrzanie przepisów dotyczących transportu zwierząt, zdaniem organizacji największych w Polsce związków hodowlanych, znacząco ograniczy produkcję zwierzęcą w UE i wzmocni konkurencyjność krajów trzecich.

Zagadnienie dobrostanu zwierząt w czasie transportu ma być dyskutowane na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ("Rolnictwo i Rybołówstwo") 30 stycznia 2023 r.

ASF, obszar objęty ograniczeniami III, strefa czerwona, strefa różowa, Śląsk, ognisko ASF u dzików, Komisja Europejska

ASF. Kolejne zmiany w obszarach objętych ograniczeniami

Główny lekarz weterynarii poinformował o kolejnej zmianie regionalizacji związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Obszary objęte ograniczeni ASF zostały zmienione mocą rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/141 z...

Delegacje krajów z Francji, Grecji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii w oficjalnym oświadczeniu podkreśliły rolę istniejących przepisów w tym względzie i wskazały kierunki wprowadzania dalszych zmian.

"Inicjatywa #HodowcyRazem popiera stanowisko delegacji 8 krajów i zachęca administrację rządową do wspierania racjonalnych kierunków zmian legislacyjnych w interesie polskich rolników" czytamy w komunikacie wydanym przez organizacje hodowlane.

Kolejny przegląd prawodawstwa, zdaniem inicjatywy #HodowcyRazem, powinien prowadzić do ułatwiania handlu wewnątrzwspólnotowego, a nie koncentrować się na środkach mających na celu zakazanie lub ograniczenie niektórych rodzajów transportu.

Transport żywych zwierząt gospodarskich odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu działalności gospodarczej i społecznej na terenach wiejskich wielu krajów Unii Europejskiej.

Zgodnie z oceną przeprowadzoną przez KE stwierdzono, że obecne prawodawstwo UE dotyczące dobrostanu zwierząt w transporcie poprawiło go w porównaniu z okresem poprzedzającym jego przyjęcie.

Praktyczne doświadczenia i badania naukowe pokazały, że priorytetem powinna być jakość transportu z uwzględnieniem wentylacji, temperatury, powierzchni przypadającej na zwierzę itp., a nie tylko odległość i czas jego trwania.

Stanowisko #HodowcyRazem w sprawie transportu zwierząt gospodarskich znajdziesz TUTAJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) Sygnały brojlerów |Sygnały kur nieśnych |Sygnały indyków 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA