Jest projekt, który ma pomóc w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-09-2016,9:00 Aktualizacja: 06-09-2016,9:29
A A A

Projekt ustawy, która ma ułatwić zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, a w tej chwili przede wszystkim walkę z afrykańskim pomorem świń, przyjął rząd - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt autorstwa resortu rolnictwa wprowadzi rozwiązania mające usprawnić działania Inspekcji Weterynaryjnej. Dzięki zmianom w przepisach inspekcja będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, miejsca gromadzenia i punkty skupu zwierząt).

afrykański pomór świń, asf, specustawa, krzysztof jurgiel, jacek bogucki

Sejm uchwalił specustawę w sprawie ASF

Wykup świń ze stref zagrożonych i przerobienie ich na konserwy - zakłada uchwalona przez Sejm specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wszystkie kluby poparły ten rządowy projekt. Podczas...

Do rejestru takich podmiotów włączony zostanie bowiem numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, dzięki czemu usprawniona zostanie identyfikacja podmiotów nadzorowanych. Możliwe będzie także skuteczne powiązanie danego podmiotu z działalnością prowadzoną na terenie całej Polski.

Do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt włączone zostaną także wszystkie podmioty, które prowadzą działalność nadzorowaną (chodzi o organizowanie targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt), a także obrót zwierzętami (z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej).

Dzięki temu rozwiązaniu, zwiększy się możliwość śledzenia przemieszczania się zwierząt od gospodarstwa ich urodzenia do miejsca ich śmierci. Ma to szczególne znaczenie w walce z ASF.

Aby skutecznie egzekwować przestrzeganie nakazów i zakazów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt wydanych przez powiatowego lekarza weterynarii - Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła wydawać decyzje w drodze administracyjnej w szerszym niż dotychczas zakresie.
guzowata choroba skóry, choroba, bydło, grecja, bułgaria

Guzowata choroba skóry atakuje bydło. Zalecane są szczepienia

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) polecił przeprowadzenie szczepień przeciw guzowatej chorobie skóry bydła (LSD) w Grecji i Bułgarii oraz w sąsiednich rejonach. Wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko przez owady. Według...

Inspekcja będzie mogła też nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie albo nakazać zabicie lub ubój określonych gatunków zwierząt wraz z zakazem utrzymywania w gospodarstwie zwierząt tych gatunków bez możliwości uzyskania odszkodowania.

Projekt wprowadza także przepisy, które umożliwią nakazanie posiadaczowi zwierząt podjęcie określonych działań, aby zabezpieczyć gospodarstwo przed przenikaniem chorób zakaźnych. Pozwoli to powiatowemu lekarzowi weterynarii na podejmowanie decyzji o wprowadzeniu dodatkowych zabezpieczeń na terenie gospodarstwa, takich jak np. nakaz budowy ogrodzenia.

Umożliwiono także nakazanie uboju lub zabicia zwierząt wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym. Projekt zakłada, że możliwe będzie także zabicie lub poddanie ubojowi zwierząt gospodarskich w celu ograniczenia ich populacji w gospodarstwie.
weterynaria, lekarze weterynarii, asf, ewa lech, rejestracja zwierząt

Powiatowi lekarze weterynarii z większymi uprawnieniami

Zwiększą się uprawnienia powiatowych lekarzy weterynarii - przewiduje projekt ustawy przygotowany przez resort rolnictwa w związku z ASF. Weterynarz będzie mógł nakazać ubój zwierząt, jeżeli nie będą przestrzegane zasady...

Chodzi o sytuację, gdy np. wskutek zakazów przemieszczania zwierząt (m.in. świń), zwierzęta te nie mogą być nadal utrzymywane przez ich właściciela ze względu na np. zbyt duży przyrost masy.

Zabicie lub ubój zwierząt będzie następował na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii. Za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane ubojowi będzie przysługiwało odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek oznakowania świń w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia i zgłaszania tego w terminie 7 dni kierownikowi biura powiatowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto, jeśli powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję nakazującą usunięcie uchybień w zakresie oznakowania zwierząt - a decyzja ta nie zostanie wykonana - powiatowy lekarz weterynarii będzie m.in. mógł nakazać zabicie zwierzęcia bez odszkodowania.

Projekt przewiduje również obowiązek sporządzania raz do roku spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu ARiMR.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które mają obowiązywać po 3 miesiącach od dnia publikacji.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2023

Hoduj z głową świnie:

-ASF we Włoszech

-Okiem doradcy

-Co nowego w branży?

-Fitobiotyki dla świń

-Termowizja w chlewni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2023

Hoduj z głową bydło:

-Jak długi okres przejściowy przed porodem?

-CCM coraz popularniejszy

-Genetyka jest bazą

-Suchy TMR dla cieląt

-Warto powstać na rasy mięsne

PRENUMERATA