Producenci drobiu muszą dostosować się do nowych wymagań

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KIPDiP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-03-2017,13:00 Aktualizacja: 07-03-2017,16:43
A A A

Na fermach drobiu w Polsce rozpoczęły się prace związane z ich przystosowywaniem do nowych wytycznych dotyczących ochrony środowiska, które opublikowała Unia Europejska. Producenci mają czas na przeprowadzenie analiz zgodności z nowymi zasadami do 20 sierpnia.

Procedura dostosowania do nowych wymagań wynika z Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do  intensywnego chowu drobiu lub świń - wyjaśnia Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

ptasia grypa, mandaty, drób,

Ptasia grypa - policja kontroluje gospodarstwa i wlepia mandaty

Policjanci z Konina skontrolowali gospodarstwa w gminie Kramsk i ukarali właścicieli sześciu gospodarstw, gdzie ptaki biegały wolno po podwórku. Mandaty w tych przypadkach wynosiły po 50 zł, ale mogą być znacznie wyższe.   W czasie...

Dokument ten nazywany jest powszechnie Konkluzjami BAT. Nowe wymagania odnoszą się do dużych producentów drobiu objętych tzw. pozwoleniami zintegrowanymi, czyli posiadającymi powyżej 40.000 stanowisk.

Publikacja Konkluzji BAT rozpoczyna proces weryfikacji obowiązujących pozwoleń. Czas na ich analizę przez właściwy organ upływa 20 sierpnia, a ostateczny termin na dostosowanie instalacji do wymagań określonych w dokumencie mija 20 lutego 2021 r.

Konkluzje BAT są dokumentem publikowanym w drodze decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej, więc posiadają rangę aktu prawnego i są wiążące dla producentów drobiu we wszystkich państwach UE.

Dokumenty BAT wskazują najlepsze dostępne techniki ograniczania lub eliminowania emisji z ferm do środowiska, a szczególnie istotna jest zgodność z konkluzjami w zakresie granicznych wielkości emisyjnych dla amoniaku w chowie kur niosek i brojlerów oraz monitorowanie emisji, m.in. azotu, amoniaku i zapachów.

W ostatecznej wersji dokumentu zmieniono podejście do uregulowania prawnej kwestii emisji zapachów z ferm drobiu na poziomie europejskim. Zamiast ustalania granicznych wielkości,  Konkluzje BAT zobowiązują prowadzącego fermę do opracowania, wdrożenia i regularnego poddawania przeglądowi planu zarządzania zapachami.

Obowiązek wdrożenia planu i okresowego monitorowania odorów będzie konieczny tylko w przypadku instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie "wrażliwych receptorów" - budynków mieszkalnych, szkół, szpitali, czy placówek opiekuńczych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2021

Hoduj z głową bydło:

-Złożyłeś wniosek o dopłaty?

-Przygotować się na upały

-Sposób na muchy

-Leczyć każdą zasuszoną krowę?

-Zaczynał od ośmiu krów

 

PRENUMERATA