Zmiana unijnych przepisów może zagrozić polskiemu drobiarstwu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
03-09-2021,10:00 Aktualizacja: 03-09-2021,10:02
A A A

Pod presją organizacji społecznych KE podjęła się przeglądu unijnego prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt. Rozważane jest m.in. wprowadzenie zakazu utrzymywania drobiu w klatkach - informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Jak wyjaśniła Izba, unijne prace nad zmianą prawodawstwa dot. dobrostanu zwierząt wiążą się z inicjatywą obywatelską "End the Cage Age", która wskazuje, że setki milionów zwierząt gospodarskich w UE trzymanych przez większość życia w klatkach cierpi. W związku z tym wezwała Komisję Europejską do wprowadzenia zakazu niehumanitarnego traktowania zwierząt gospodarskich. Dotyczy to m.in. drobiu.

KE zastanawia się także nad zakazem wykonywania niektórych zabiegów na zwierzętach, np. przycinania dziobów kur nieśnych czy nad powiększeniem dostępnej powierzchni dla zwierząt - dodaje Izba.

cena drobiu, żywiec drobiowy, mięso,indyki, brojlery, spadek cen,

Ceny drobiu lecą w dół

Ceny większości monitorowanych gatunków drobiu w trzecim tygodniu sierpnia spadły. Wyjątek stanowią notowania kaczek brojlerów, których cena nieznacznie wzrosła.    Krajowe notowania kurcząt brojlerów w dniach...
- Jest oczywiste, że implementacja któregoś z tych postulatów do unijnych przepisów oznaczałaby olbrzymie problemy dla branży drobiarskiej. Nietrudno także dojść do wniosku, że ewentualne zmiany w unijnym prawie zmierzające w takich kierunkach mogą doprowadzić do zmniejszenia znaczenia polskiego drobiarstwa na rzecz naszych konkurentów z UE - uważa dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska.

W Polsce, która jest dużym producentem jaj w UE, nadal (w 2020 r.) ponad 80 proc. produkcji pochodzi z chowu klatkowego (w UE - 48 proc.).

W opinii ekspertów Izby, niektóre z propozycji zmian przepisów zmierzające pozornie do bardziej zrównoważonej produkcji mogą doprowadzić do wręcz przeciwnych efektów. Przykładem tego może być postulowany zakaz chowu klatkowego, który będzie skutkował istotnym zwiększeniem korzystania drobiarstwa z zasobów środowiskowych oraz do wyraźnego pogorszenia relacji z mieszkańcami okolic ferm. - Stałoby się tak ze względu na konieczność zwiększenia powierzchni ferm, większe zużycie wody i pasz w chowach alternatywnych, które są mniej wydajne, a także poprzez większą emisję zapylenia oraz większą produkcję odpadów w stosunku do produkcji klatkowej - argumentuje Gawrońska.

ptasia grypa, grypa ptaków, mazwosze

Zagłębie drobiarskie znowu z ptasią grypą. Wracają obostrzenia

Wracają restrykcje weterynaryjne na Mazowszu po tym, jak po kilkutygodniowej przerwie stwierdzono kolejne ognisko grypy ptaków w stadzie drobiu. Ognisko HPAI nr 2021/339 zostało stwierdzone 9 sierpnia (na podstawie próbek pobranych...
Zdaniem drobiarzy zrzeszonych w Krajowej Izbie Producentów Drobiu i Pasz najlepszą metodą pogodzenia sprzecznych interesów (ekologów i producentów) jest zmiana metod działania organizacji ekologicznych. Zamiast postulować zmiany w prawie, ekolodzy powinni przekonywać do swoich racji obywateli UE w ramach kampanii społecznych, którzy sami ostatecznie zdecydują, jaką żywność chcą kupować.

- Istotne wydaje się zatem, aby w dłuższej perspektywie o losie inicjatyw dobrostanowych zdecydowała nie Komisja Europejska lub inne instytucje unijne, ale zdecydowali sami obywateli UE swoimi decyzjami w sklepach. Najbardziej miarodajnym badaniem ich opinii będzie popularność towarów pochodzenia zwierzęcego posiadających określone cechy lub ich pozbawionych - tłumaczy dyrektor KIPDiP.

Na temat planów KE dotyczących likwidacji chowu klatkowego wypowiedzieli się pod koniec maja br. rolnicy zrzeszeni w unijnej organizacji Copa-Cogeca, podkreślając, że ich nie popierają. W ocenie tej organizacji taka decyzja pociągnie za sobą duże koszty, dlatego wymaga długiego, np. 30-letniego okresu przejściowego.

Izba przypomniała, że w ubiegłym tygodniu KE zamknęła konsultacje społeczne w ramach inicjatywy "Dobrostan zwierząt – przegląd prawodawstwa UE". Po analizie stanowisk zgłoszonych w ramach konsultacji KE zaproponuje dalszy harmonogram prac nad ewentualnymi zmianami w prawie dotyczącym produkcji zwierzęcej.

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA