UE chce wprowadzić nowe obciążenia administracyjne dla hodowców

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
16-03-2024,8:05 Aktualizacja: 16-03-2024,6:47
A A A

Deforestacja, czyli sprawdzenie, czy dany produkt paszowy nie pochodzi z terenów wylesianych, to kolejny przepis uderzający w hodowców zwierząt.

Na posiedzeniu grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca, która odbyła się 7 marca, poruszono kwestię związane z nowymi unijnymi przepisami o deforestacji, które mają wejść w życie z początkiem 2025 r.

Rolnicy, wskutek tych przepisów, zostaną obciążeni obowiązkiem sprawdzenia, czy dany produkt, którym skarmiane są zwierzęta, nie pochodzi z terenów wylesianych.

białko zwierzęce, białko, mleko, mięso, ludzkość, populacja ludności, lasy, łąki, mleczarstwo, Łukasz Wyrzykowski, IFCN

Bez białka zwierzęcego nie wyżywimy ludzkości

Mleko i mięso będzie coraz bardziej poszukiwanym towarem, zwłaszcza w Afryce i Azji. Polska może wykorzystać tę sytuację. Aby to zrobić musimy zacząć eksportować swoje wysokiej jakości produkty i tworzyć marki, zarówno w w Europie...

Komisja Europejska, ani kraje członkowskie, nie są przygotowane na wdrożenie tych przepisów. Niestety znalazły one poparcie Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich podczas głosowania na Radzie Unii Europejskiej.

– Sytuacja jest nieciekawa. Mówimy o zmniejszaniu biurokracji w rolnictwie i uproszczeniu przepisów, a jednocześnie nakładamy kolejne obowiązki biurokratyczne. To jak gaszenie pożaru benzyną – mówi Jacek Zarzecki, wiceprzewodniczący grupy roboczej "Wołowina i cielęcina" dodając:

– Zaproponowaliśmy odłożenie wejścia w życie tych rozwiązań do czasu, kiedy kraje członkowskie oraz KE będą przygotowane na ich wdrożenie. Jednocześnie stoimy na stanowisku, że tymi obowiązkami powinny być objęte nie wszystkie państwa członkowskie, ale wyłącznie te, które mają problem z wylesianiem.

Nowa dyrektywa transportowa

Eksperci w Brukseli ponownie pochylili się nad propozycją zmian w przepisach dotyczących transportu zwierząt. Jednomyślnie podkreślono, że nie ma potrzeby poprawiania obecnej dyrektywy.

wołowina, bydło mięsne, hodowcy bydła, przetwórcy mięsa, promocja wołowiny, Polska Wołowina, producenci bydła mięsnego

Powstaje strategia promocji polskiej wołowiny

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad stworzeniem strategii promocji polskiej wołowiny. Projekt zakłada stworzenie dokumentu ramowego dla sposobu komunikacji sektora wołowego oraz wypracowaniu definicji...

Istniejące przepisy są wystarczające, należy ich tylko rygorystycznie przestrzegać.

– Nowa dyrektywa spowoduje, że wydłuży się czas transportu oraz ich liczba, co będzie miało negatywny wpływ na środowisko. Koszty nowelizacji tych przepisów poniosą hodowcy a ostatecznie znajdzie to odzwierciedlenie w cenach żywności w sklepach – komentuje Jacek Zarzecki dodając:

– Uważamy nowelizację dyrektywy transportowej za bardzo szkodliwą i wymierzoną w sektor hodowlany

Unijna strategia dla sektora hodowlanego

Jacek Zarzecki przypomniał także swój apel o stworzenie unijnej strategii dla sektora hodowlanego.

Spadająca produkcja w krajach UE jest spowodowana m.in. niepewnością rolników co do ich przyszłości. Znajduje to swój wyraz w problemie ze znalezieniem następców w gospodarstwach.

Jacek Zarzecki, PZHiPBM, WPR, wołowina, bydło mięsne, producenci bydła, opasy, mamki, cielęta, dobrostan bydła mięsnego

PZHiPBM zgłasza uwagi i propozycje do KPS w sprawie dobrostanu bydła

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zgłosił uwagi i propozycje do wytycznych dotyczących dobrostanu bydła. Uwagi zostały sporządzone do projektu zmiany wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania, wypłaty...

Urzędnicy KE zaproponowali rozpoczęcie prac nad założeniami do strategii na początku następnej kadencji KE i PE, czyli po czerwcowych wyborach. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował nowy komisarz ds. rolnictwa.

– Nie potrzebujemy takiej strategii za 5-7 lat. Ona jest potrzebna tu i teraz. Spada liczba gospodarstw rolnych oraz produkcja. Problemem jest wymiana pokoleniowa, a także rosnący import z krajów, które nie muszą przestrzegać kosztownych unijnych standardów. Bez sektora hodowlanego nastąpi kryzys na rynku zbożowym – mówi Jacek Zarzecki.

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego podkreśla, że tworzone przez KE prawo jest przeciwko rolnikom.

Dyrektywa o emisjach przemysłowych, która traktuje gospodarstwa rolne jak instalacje przemysłowe, jest tego najlepszym przykładem.

– Unia Europejska stoi hodowlą zwierząt. Jeżeli nie będzie miała strategii dla tego sektora, wówczas ta hodowla w perspektywie najbliższych kilkunastu lat będzie się zmniejszała – podsumował Zarzecki.

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) 
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA