Słoma też może podnosić wydajność

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: hoduj@apra.pl Dagmara Chełstowska
19-08-2016,17:35 Aktualizacja: 19-08-2016,12:46
A A A

W niedawnym wspólnym projekcie badawczym EBVC oraz Sundown Products stwierdzono, że podawanie NIS (Nutritionally Improved Straw) wysokoprodukcyjnym krowom mlecznym z dobrym statusem zdrowotnym żwacza przyniosło wzrost wydajności mlecznej rzędu 1,63 do 1,64 litra na krowę na dzień.

Słoma o wzbogaconej wartości odżywczej składa się z siekanej i mielonej słomy poddanej działaniu wodorotlenku sodu, a następnie granulowanej. W efekcie uzyskuje się produkt o właściwościach zasadowych, spełniający rolę środka buforującego w żwaczu, dostarczając jednocześnie skoncentrowanego i funkcjonalnego włókna pokarmowego w postaci granulatu. Badania z zastosowaniem NIS przeprowadzono w latach 2013-2015 na trzech stadach krów holsztyńsko-fryzyjskich z wydajnością w 305-dniowym okresie na poziomie 9200-10 000 litrów mleka.

W jednym doświadczeniu opartym na przekrzyżowanym modelu, przeprowadzonym na stadzie 250 krów, 157 przypisano do grupy z dawką kontrolną lub dawką doświadczalną, z której słomę zastąpiono 1,5 kg NIS/sztukę/dzień. Richard Cooper, konsultant ds. weterynaryjnych z EBVC, który brał udział w tym badaniu, wskazuje, że produkcja mleka wzrosła o 1,63 litra/krowę/dzień, natomiast zawartość tłuszczu w mleku pozostała bez zmian. Jak wyjaśnia, mimo iż u krów skarmianych NIS procentowa zawartość tłuszczu w mleku była nieznacznie niższa z powodu efektu rozcieńczenia wynikającego ze zwiększonej objętości, ilość tłuszczu wyrażona w kilogramach nie zmieniła się.

Wydajność mleczna natomiast wzrosła, co oznacza, że podawanie NIS okazało się opłacalne. Richard Cooper jest zdania, że wzrost wydajności mlecznej można przypisać lepszej strawności NIS w porównaniu ze standardową słomą dzięki wcześniejszej obróbce z zastosowaniem wodorotlenku sodu. Co więcej, żwacz przypuszczalnie jest zdrowszy dzięki funkcjonalnemu włóknu pokarmowemu i przyjaznemu odczynowi (pH) NIS, więc i trawienie całej dawki pokarmowej jest efektywniejsze, co prowadzi do wzrostu wydajności mlecznej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA