Uwaga, inspektor. Znowelizowana ustawa weszła w życie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-12-2014,8:45 Aktualizacja: 16-01-2015,14:05
A A A
Od soboty inspektorzy kontrolujący jakość i bezpieczeństwo artykułów rolno-spożywczych mogą wchodzić na teren zakładu i jego pomieszczeń, sprawdzać firmowe pojazdy, a nawet legitymować pracowników.
 
13 grudnia weszła w życie ustawa z 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 
 
Dzięki nowelizacji przedstawiciele Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mogą ponadto żądać kserokopii i urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów związanych z kontrolą oraz zabezpieczać sprawdzane artykuły. Ma to wpłynąć na efektywność inspekcji. 
 
Kolejną istotną zmianą jest doprecyzowanie zakresu kontroli jakości handlowej o wina, napoje spirytusowe oraz inne artykuły rolno-spożywcze oznakowane ChNP, ChOG, GTS (także na produkty wprowadzone do obrotu pod nazwami odwołującymi się do tych zarejestrowanych nazw).
 
Nowelizacja ustawy wprowadza też możliwość stosowania zatwierdzonych technik automatycznej klasyfikacji tusz wołowych. Zmiany obejmą również producentów jaj, którzy muszą zgłosić do IJHARS prowadzenie działalności.
 
W myśl nowych przepisów minister rolnictwa w drodze rozporządzenia musi wyznaczać laboratoria referencyjne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz określić przedmiot i rodzaj badań. To z kolei ma zwiększyć zaufanie kontrolowanych podmiotów do wyników badań.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt