Utylizacja bez zmian. Agencja stawia na te same firmy

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
05-01-2015,12:00 Aktualizacja: 05-01-2015,14:16
A A A
Te same firmy co przed rokiem będą - do wejścia w życie stosownych przepisów - świadczyły usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich.
 
Na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich świadczyć będą: EKO-STOK Sp. z o.o.; Elkur Franciszek Kurowski Sp. J.; Energoutil Jan Laskowski; Jasta Sp. z o.o.; PP-H Hetman Sp. z o.o.; PPP Bacutil Sp. j.; Promarol - Plus Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.; Saria Polska Sp. z o.o.; STRUGA S.A.; ZP-H Rakowscy sp. j.; ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. 
 
Nie zmieniły się zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem agencji. Pomoc może otrzymać więc producent rolny prowadzący gospodarstwo w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. 
 
Pomoc może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie.
 
Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. 
 
Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 proc. koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE). 
 
Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, agencja może dofinansować do 75 proc. kosztów unieszkodliwienia poniesionych przez producenta rolnego. 
 
W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu