Ustawa w sprawie płatności bezpośrednich przeszła przez Senat

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
14-05-2021,10:30 Aktualizacja: 14-05-2021,10:33
A A A

Senat poparł ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, nie wnosząc do niej poprawek. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do zmienionego prawa unijnego.

Głosowało 100 senatorów 99 było za, jeden był przeciw. Nowe przepisy mają usprawnić wydatkowanie unijnych pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


dopłaty bezpośrednie, aplikacja eWniosekPlus, wsparcie dla rolnictwa, arimr

Więcej czasu na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie

Do 17 czerwca wydłużono termin na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: rolnictwo ekologiczne, działanie dobrostan zwierząt, płatności ONW, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o...

Z dotychczas obowiązującej ustawy zostały usunięte zapisy dotyczące ostatecznego terminu składania wniosku o dopłaty bezpośrednie i zmian do tych dokumentów. Teraz będą to ustalać kraje członkowskie.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Nowe regulacje określają, że ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o dopłaty mija 31 maja roku, w którym został złożony. Natomiast termin składania wniosków pozostaje niezmieniony - od 15 marca do 15 maja.

Upoważniono ministra rolnictwa do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do nich w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (np. o powódź, susza, przymrozki itp.).

Ustawa wprowadza ponadto przepisy dotyczące uwzględnienia możliwości wykorzystania w postępowaniach administracyjnych w sprawie o przyznanie dopłat bezpośrednich czy płatności do tytoniu oraz innych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich tzw. geotagowanych zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa, dopłaty bezpośrednie, definicja rolnika aktywnego

Zaskakująca opinia komisarza. Dopłaty dostają tylko prawdziwi rolnicy?

Dopłaty bezpośrednie otrzymują wyłącznie ci rolnicy, którzy prowadzą działalność rolniczą - zapewnił przed kamerą TVP Info Janusz Wojciechowski, komisarz UE do spraw rolnictwa. Szeroki echem odbiło się wystąpienie europosła PSL Jarosława...

Przepisy znowelizowanej ustawy umożliwiają prezesowi ARiMR udostępnianie danych przestrzennych pochodzących z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.

W ustawie dodano przepis umożliwiający ogłoszenie listy odmian konopi włóknistych, które nie kwalifikują się do przyznania płatności bezpośrednich. Będą miały zastosowanie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej zawartości THC (0,2 proc.) dla konopi włóknistych.

Podczas rozpatrywaniu ustawy na posiedzeniu planarnym Senatu Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa wyjaśniła, że późny termin przygotowania krajowej nowelizacji spowodowany jest tym, iż dopiero 29 marca zostało opublikowane unijne rozporządzenie w tej sprawie.

Dodała, że z nowych przepisów rolnicy powinni móc skorzystać jeszcze podczas trwającej kampanii zbierania wniosków o dopłaty. Dlatego prosi o pilne procedowanie ustawy. Termin na składanie wniosków został wydłużony do 17 czerwca.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a przepisy dotyczące udostępniania danych przez ARiMR zaczną obowiązywać 12 czerwca.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej