Strażacy z OSP mają dostać świadczenia ratownicze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marcin Chomiuk PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-12-2021,8:00 Aktualizacja: 03-12-2021,11:59
A A A

Sejm uchwalił ustawę o OSP. Regulacja wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników, którzy przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) i 20 lat (kobiety) brali czynny udział w akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65 lat (mężczyźni) oraz 60 lat (kobiety). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

wypadek wozu OSP Czernikowo, Czernikowo, Arkadiusz Piętak, Tomasz Krasicki, Krzysztof Batorski

Strażacy OSP zginęli jadąc ratować życie innym

Nasz kolega i nasza koleżanka stracili dziś życie, jadąc ratować życie innym - powiedział mł. bryg. Arkadiusz Piętak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu. Do wypadku doszło w czwartek rano w Czernikowie k. Torunia (woj....

Posłowie przyjęli kilka poprawek opozycji. Jedna z nich umożliwia ministrowi SWiA zawarcie umowy, które będą skutkowały dodatkowymi świadczeniami dla strażaków-ratowników OSP. Chodzi w szczególności o zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego oraz udział w przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych i sportowych.

Kolejna poprawka zakłada przyznanie - w uzasadnionych przypadkach - dodatkowego świadczenia. Będzie je przyznawał minister SWiA.

Poparcie zyskała także poprawka dotycząca legitymacji, która służyłaby do identyfikacji i korzystania z dodatkowych świadczeń. Otrzymywaliby ją zarówno strażacy-ratownicy OSP, oraz osoba posiadająca uprawnienie do świadczenia.

Posłowie odrzucili większość, zarówno poprawek, jak i wniosków mniejszości zgłoszonych przez opozycję. Wśród nich znalazła się poprawka dotycząca obniżenia wieku, od którego strażacy ochotnicy otrzymywaliby świadczenie, a także poprawka podwyższająca świadczenie do 300 zł.

Zgodnie z projektem zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej".
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt