Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o rynku mleka

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
28-07-2018,13:40 Aktualizacja: 30-07-2018,11:33
A A A

Senat nie wniósł w piątek poprawek do noweli ustawy o rynku mleka. Zakłada ona, że wymierzenie kary za nieprzekazanie informacji o ilości skupowanego mleka będzie zadaniem KOWR, a nie jak do tej pory - ARiMR.

Głosowało 88 senatorów - za było 86, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się 2 senatorów.

Zmiany w ustawie mają charakter porządkujący. Dotyczy to uporządkowania podziału kompetencji pomiędzy dwiema jednostkami, które dotychczas zajmowały się rynkiem mleka. Chodzi o Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz o Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

mleko, produkcja mleka, cena mleka, bydło mleczne

Mleko w Polsce nadal tanieje, ale w UE jest droższe niż maju

Cena skupu w czerwcu według Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu do maja była o 0,5 proc. niższa. Wyniosła ona 1,28 złotych za litr. W porównaniu z czerwcem 2017 roku mleczarnie płaciły aż o 3,4 proc. mniej. Według...
Ustawa znosi podział kompetencji pomiędzy KOWR a ARiMR w zakresie przekazywania przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupowanego mleka.

Obecnie informacja trafia do dyrektorów oddziałów terenowych KOWR, jednak kary wynikające z tytułu nieprzekazania takiej informacji są wymierzane przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR. Według nowych przepisów, kary za brak informacji będą wymierzali dyrektorzy KOWR.

Kolejna zmiana w przepisach dotyczy opracowywania wniosków o wydanie świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni i magazynów. Obecnie robi to KOWR, a zadanie przejmie - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Świadectwa będą dostępne na stronach internetowych ARMiR i KOWR.

W znowelizowanej ustawie doprecyzowane zostały właściwości miejscowych organów do przeprowadzania kontroli uznanych organizacji producentów i zrzeszeń, uznanych organizacji międzybranżowych i podmiotów skupujących mleko, przez wskazanie, że są to organy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, albo siedzibę kontrolowanego podmiotu.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej