Sejm za przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy o obrocie ziemią

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-12-2015,12:20 Aktualizacja: 18-12-2015,10:01
A A A

Sejm opowiedział się w środę za przesunięciem z 1 stycznia do 1 maja 2016 r. terminu wejścia w życie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ma to dać rządowi czas na przygotowanie nowej ustawy o obrocie ziemią rolną.

Według Prawa i Sprawiedliwości ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, uchwalona w poprzedniej kadencji Sejmu, jest zła i nie w pełni zabezpiecza polską ziemię przed wykupem przez obcokrajowców, a ponieważ ziemi rolnej ubywa, to trzeba nią racjonalnie gospodarować.

Przygotowywane przez resort rolnictwa przepisy mają doprecyzować i uregulować kwestie, których nie uwzględniono w poprzedniej nowelizacji, m.in. dotyczące obrotu sąsiedzkiego czy dzierżawy.

ziemia rolna, dzierżawa gruntów, kształtowanie ustroju rolnego

Dzierżawa podstawą gospodarowania ziemią

W najbliższych latach podstawą gospodarowania ziemią będzie dzierżawa rolna. Będzie wprowadzone moratorium na sprzedaż państwowych gruntów - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Jak dodał,...

W środę z 440 obecnych na sali obrad posłów za nowelizacją głosowało 290, przeciw było 144, a 6 wstrzymało się od głosu. Odroczenie poparli posłowie PiS, Kukiz'15 i Nowoczesnej. Kluby PO i PSL były przeciwne.

Według Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa w poprzedniej kadencji przyjęto przepisy, które nie chronią polskiej ziemi. Szef resortu podkreślał, że na wzór krajów zachodnich obecny rząd zamierza położyć nacisk na dzierżawę państwowych gruntów. - Postanowiłem wstrzymać sprzedaż i ziemię wydzierżawić, bo to jest forma, która przynosi państwu stały dochód i zasila budżet - mówił w Sejmie.

- Dlatego chcemy, żeby ta ustawa była przesunięta do maja. Mamy już projekt, zostanie skierowany na początku roku do Sejmu. Najpierw uporządkujemy sprawę zbywania i nabywania, a następnie jest potrzebna ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego - nie tylko ta ustawa państwa z poprzedniej kadencji, która mówi o zasadach sprzedaży, zbywania i nabywania gruntów. Jest potrzebna ustawa, która określi, jakie państwo obowiązki będzie miało w stosunku do gospodarstw rodzinnych, zgodnie z konstytucją - dodał, zwracając się do posłów opozycji.

Krzysztof Ardanowski, Agencja Rozwoju Obszarów Wiejskich. powszechne ubezpieczenie rolników

Rolnictwo czekają zmiany. PiS ma wiele pomysłów

PiS nie zamierza reformować systemu podatkowego dla rolników, nie zamierza też likwidować Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - powiedział Krzysztof Ardanowski wymieniany jako jeden z kandydatów na ministra rolnictwa. - Na razie...

- Wierzę, że w następnym roku taka ustawa będzie. Polscy rolnicy otrzymają też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która określi, jakie obowiązki państwo chce wobec nich spełniać - dodał minister.

Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) pytał posłów PiS, dlaczego chcą przesunąć termin wejścia w życie ustawy "o ochronie polskiej ziemi", podczas gdy za poprzedniej kadencji głosowali za i podpisał ją prezydent Andrzej Duda.

Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej zwróciła uwagę, że w dyskusji kładzie się nacisk na rolników indywidualnych, tymczasem nikt w Polsce nie broni interesów średnich i dużych gospodarstw rolnych.

1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców; obcokrajowcy będą więc mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSWiA.

Ziemia rolna w Polsce drożeje, ale jest tańsza niż w krajach zachodnich, stąd obawa, że zamożniejsi obywatele z tamtych krajów będą wykupowali grunty np. w celach spekulacyjnych.

Jest to pierwszy w tej kadencji Sejmu projekt dotyczący rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej