Rząd zaostrza przepisy w sprawie dużych inwestycji rolniczych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-09-2019,13:00 Aktualizacja: 13-09-2019,12:56
A A A

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nowe przepisy wzmacniają rolę organów państwowych w procesie inwestycyjnym związanym z hodowlą zwierząt, zwłaszcza norek.

Jak podaje rządowy serwis informacyjny, przyjęte rozporządzenie zawiera katalog przedsięwzięć, których realizacja wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

norka, klatka, zwierzę futerkowe

Przepisy zapobiegające ucieczkom norek z ferm to fikcja

Przepisy nakazujące wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń na fermach norek, mających zapobiec ucieczkom tych zwierząt, to fikcja. Na 131 skontrolowanych hodowli 101 nie miało wymaganego podwójnego płotu – poinformowało w raporcie...
"Katalog ten jest podzielony na przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (dla nich przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe) i przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (o potrzebie przeprowadzenia oceny decyduje organ właściwy do wydania decyzji wraz z organami współdziałającymi)" - czytamy w komunikacie.

Jeśli chodzi o zasadnicze zmiany, nastąpi modyfikacja progów i kryteriów, które będą decydowały o kwalifikowaniu niektórych rodzajów przedsięwzięć do obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź braku takiego obowiązku. Chodzi tutaj m.in. o przedsięwzięcia dotyczące chowu lub hodowli zwierząt, w tym norek.

"W tym przypadku zaostrzenie progów i kryteriów wzmocni rolę organów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, nie osłabiając przy tym rozwoju tej branży w Polsce" - wskazano w rządowym serwisie.

Odwrotnie będzie w przypadku browarów, słodowni i gorzelni - przepisy ułatwią rozpoczęcie działalności przez takie zakłady, prowadzące produkcję na małą skalę, która nie wpływa znacząco na środowisko.

norki, zwierzęta futerkowe, kradzież norek, ferma norek, gmina Wysokie Mazowieckie, podlasie

Z klatek zniknęło 840 norek. Złodziejami okazali się klienci fermy

Trzej mężczyźni z województw świętokrzyskiego i łódzkiego usłyszeli zarzuty kradzieży na fermie norek w gminie Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie). Według śledczych łupem padły zwierzęta i skóry warte 150 tys. zł....

Nowe przepisy rozszerzają obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami. Ma to ograniczyć sytuacje, w których dochodzi do pożarów w miejscach magazynowania lub składowania odpadów, stanowiących znaczne zagrożenie dla środowiska, w tym życia i zdrowia ludzi.

Zniesiony zostanie natomiast obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej przed ubieganiem się o zezwolenie na realizację przedsięwzięć takich, jak: instalacje do produkcji kotłów, pojemników z blach czy betonu, a także tartaki i stolarnie, stacje elektroenergetyczne, instalacje do naprawy sprzętu kolejowego, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe czy stacje paliw gazu sprzężonego. Inwestycje te nie wpływają bowiem znacząco na środowisko.

Ponadto rozporządzenie wprowadza regulację uniemożliwiającą kilkukrotne, niekontrolowane przeprowadzanie rozbudowy lub przebudowy danych obiektów - w tym także tych z zakresu rolnictwa - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, bez uzyskania decyzji środowiskowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement