KRUS Cię wyłączył? Składaj wniosek

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Dariusz Kucman, (bea) | redakcja@agropolska.pl
05-06-2015,10:15 Aktualizacja: 05-06-2015,10:24
A A A

Rolnicy, którzy zostali wyłączeni z KRUS z powodu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej czy zlecenia, już tylko w czerwcu mają czas na złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym w Kasie.

Po wielkiej wrzawie wśród rolników usuwanych z KRUS w wyniku pracy na zlecenie (np. jako kierowca wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej) i przenoszonych do ZUS, w zeszłym roku zmieniono ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

Za umowę zlecenia nie wylecisz z KRUS. Ale ją zgłoś

Rolnik pracujący na umowę zlecenie czy agencyjną już nie będzie wyrejestrowywany z KRUS i przenoszony do ZUS. W dodatku nowe prawo może zadziałać wstecz. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Nowelizacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r....

Ustawa daje już możliwość dobrowolnego kontynuowania ubezpieczenia społecznego w KRUS przez rolników (i ich domowników), którzy z racji wykonywania umowy zlecenia, agencyjnej lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, objęci zostali obowiązkowo ubezpieczeniem w ZUS.

Rozwiązanie to kierowane jest tylko do tych osób, które z tego tytułu otrzymywać będą honorarium (w rozliczeniu miesięcznym) w kwocie nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia. Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy do KRUS bezzwłocznie zgłosić, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny. Brak zgłoszenia może zaś skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.

Za tych rolników składkę zdrowotną zapłaci KRUS

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek ustawę zakładającą, że w 2015 i 2016 r. za rolników posiadających gospodarstwo mniejsze niż 6 hektarów składkę zdrowotną - tak jak obecnie - zapłaci budżet. Ustawa o składkach na...

Co istotne, znowelizowane przepisy wniosły także coś w rodzaju amnestii. Można na ich podstawie przywrócić ubezpieczenie społeczne rolnikom za okresy przypadające przed 1 stycznia 2015 r., w których rolnik (lub jego domownik) został z niego wyłączony lub nie został nim objęty w związku z podleganiem ubezpieczeniu w ZUS.

Takie osoby powinny złożyć w KRUS wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników w okresie wykonywania tych umów. Maja na to czas do 30 czerwca br.

Natomiast już od 1 czerwca zmieniły się kwoty, które rolnicy mogą maksymalnie „dorobić”, by ich emerytury lub renty nie zostały zmniejszone lub nawet zawieszone. W związku z komunikatem prezesa GUS o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2015 r., które wyniosło 4.054 zł 89 gr, kwoty te wyglądają tak:

  • 2.838 zł 50 gr (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – powyżej tej kwoty świadczenie ulega zmniejszeniu;
  • 5.271 zł 40 gr (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) – powyżej tej kwoty świadczenie ulega zawieszeniu.
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej