Koniec sprzedawania zagranicznych owoców i warzyw jako polskie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
09-08-2018,15:05 Aktualizacja: 10-08-2018,9:30
A A A

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dot. znakowania żywności - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa zakłada, że produkt, który znajdzie się w sprzedaży, musi mieć informację o kraju pochodzenia.

Chodzi o ustawę uchwaloną przez Sejm 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

Ustawa wprowadza zmiany mające na celu wzmocnienie kontroli w odniesieniu do identyfikacji oraz informacji przekazywanych konsumentom w oznakowaniu artykułów rolno-spożywczych, w tym owoców i warzyw świeżych.

przepakowywanie owoców i warzyw, oznakowanie owoców i warzyw, sejmowa komisja rolnictwa

Warzywa i owoce pod większą kontrolą. Koniec z przepakowywaniem?

Zwiększenie efektywności kontroli na niektórych rynkach rolnych - to cel projektu noweli ustawy, którą przyjęła sejmowa komisja rolnictwa. Chodzi m.in. o to, by zapobiegać przepakowywaniu oraz sprzedaży zagranicznych owoców czy...
Jednym z celów ustawy jest skuteczne zapobieganie przepakowywaniu oraz sprzedaży zagranicznych owoców czy warzyw jako polskich.

Wprowadzony został obowiązek posiadania przez każdy podmiot wprowadzający na rynek artykuły rolno-spożywcze, informacji, które umożliwiają identyfikację tego artykułu. W przypadku niedopełnienia powyższego wymogu, przewidziano kary pieniężne.

Nowe przepisy umożliwiają działania kontrolne na podstawie imiennego okresowego upoważnienia. Zmiany mają również na celu zastąpienie kary grzywny, wyższymi karami pieniężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości handlowej owoców i warzyw.

Wprowadzono dodatkowe kary - za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej partii owoców lub warzyw lub niezamieszczenie w tych dokumentach wymaganych informacji, albo podanie informacji nieprawdziwych oraz za ponowne wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw, wobec których zostało wydane orzeczenie o niezgodności warzyw i owoców z wymogami unijnymi.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej