10 mln zł więcej na dodatkowe porcje soków z jabłek i malin dla uczniów. Projekt rozporządzenia opublikowany

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
29-08-2023,7:55 Aktualizacja: 29-08-2023,7:58
A A A

Budżet państwa przekaże szkołom 10 mln zł więcej na dodatkowe porcje soków z jabłek i malin dla uczniów – zakłada projekt noweli rozporządzenia opublikowany w poniedziałek w Rządowym Centrum Legislacji.

Chodzi o opracowany przez MRiRW projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2023/2024. Istotą rozwiązań ujętych w nowelizacji – jak podano w uzasadnieniu – jest zwiększenie wysokości stawki pomocy finansowej na jedną porcję owoców i warzyw dostarczanych do szkół w roku szkolnym 2023/2024 z 1,10 zł do 1,12 zł. Wiąże się to ze zwiększeniem puli środków finansowych z budżetu państwa na finansowanie programu o 10 mln zł w stosunku do obecnej kwoty 64,05 mln zł.

Dodatkowe 10 mln zł

"Zmiany te podyktowane są zamiarem skierowania do dzieci biorących udział w programie dla szkół w roku szkolnym 2023/2024 soków owocowych otrzymanych z jabłek oraz malin. Dodatkowe środki w kwocie 10 mln zł mają zostać przeznaczone wyłącznie na dodatkowe porcje soków. W rezultacie liczba porcji obejmujących soki wzrośnie z 4 do 8 w przeliczeniu na jedno dziecko uczestniczące w programie dla szkół - w stosunku do kalkulacji przeprowadzonych przed wydaniem zmienianego rozporządzenia" - czytamy w uzasadnieniu.

projekt, rozporządzenie, rada ministrów, rząd, prawo, program dla szkół, owoce, warzywa

Trwają prace nad zwiększeniem o 10 mln zł budżetu na owoce i warzywa dla szkół

O 10 mln zł ma zostać zwiększony budżet w ramach pomocy finansowej na owoce i warzywa dostarczane do szkół w roku szkolnym 2023/2024 – wynika z informacji zamieszczonej w środę w wykazie prac legislacyjnych rządu. W wykazie prac...

Jak zaznaczono, "zaproponowana w projektowanym rozporządzeniu stawka pomocy w wysokości 1,12 zł na jedną porcję kwalifikowanych owoców i warzyw udostępnianą uczniowi w ramach programu dla szkół została skalkulowana przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie opracowanej przez siebie metodologii".

Więcej soku dla uczniów

"Kalkulacja ta opiera się na uwzględnieniu w wykazie owoców i warzyw po 4 porcje soków otrzymanych z malin i jabłek w pierwszym i drugim semestrze (okresie udostępniania) tych produktów do szkół" - dodano. Przypomniano, że "pierwotne założenia (...) dotyczyły 4 porcji soków owocowych na rok szkolny 2023/2024, tj. 2 porcji soków w każdym semestrze roku szkolnego 2023/2024".

Zastrzeżono, że "wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu dla szkół, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zmienianym rozporządzeniu Rady Ministrów nie ulegnie zmianie". "Polsce na realizację programu dla szkół w roku szkolnym 2023/2024 przydzielono łącznie kwotę 25 357 079 euro, tj. 118 691 415,38 zł, licząc zgodnie z kursem wymiany ustalonym przez Europejski Bank Centralny, obowiązującym w dniu 30 grudnia 2022 r. (4,6808 zł/euro), w tym na komponent owocowo-warzywny 12 565 488 euro, a na komponent mleczny 12 791 591 euro" - przypomniano w uzasadnieniu projektu.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poleć
Udostępnij