Złóż wniosek i zabezpiecz gospodarstwo przed suszą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-03-2020,10:00 Aktualizacja: 29-02-2020,22:45
A A A

Do 20 kwietnia rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW 2014-2020 może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większej niż 300 ha.

satelita Copernicus, zmiany klimatu, ochrona środowiska, dane satelitarne

W styczniu jeszcze nigdy nie było tak ciepło

Unijni naukowcy ogłosili, że styczeń 2020 r. okazał się najcieplejszym jak dotąd pierwszym miesiącem roku w dziejach Europy. Temperatury były średnio o 3,1 st. C wyższe niż w poprzednich latach o tej samej porze - informuje Bloomberg. Dane...

Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:

  • ulepszające już istniejące instalacje nawadniające
  • powiększające obszar nawadniania
  • jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje

susza, straty w uprawach, retencja wody, zima

Rolnicy mają powody do obaw. Jeżeli opadów nie będzie, czeka nas susza

Od co najmniej siedmiu lat zimą występują znikome opady śniegu, co pogłębia problem suszy. Obecna zima jest trzecią z rzędu, w której śniegu nie ma prawie w ogóle, a prognozy synoptyków pokazują, że...
Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy:

  • w przypadku ulepszenia istniejących instalacji - doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.
  • w przypadku powiększenia obszaru nawadniania - wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko
  • w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry - wykazać ponadto faktyczną (efektywną) oszczędność wody

Każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zatem zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

susza, straty w uprawach, retencja wody

Możemy mieć suszę najsilniejszą od 50 lat

Czeka nas bardzo trudna wiosna, ze względu na małe opady; jeśli taka sytuacja się utrzyma, to możemy mieć najsilniejszą od pięćdziesięciu lat suszę - ocenił w poniedziałek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek...

Pomoc finansowa na beneficjenta i gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny koszt inwestycji musi przekraczać 15 tys. zł.

Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Ich zakończenie i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej