Z lokalnej perspektywy najlepiej widać, na co wydać pieniądze

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
23-03-2017,15:20 Aktualizacja: 24-03-2017,9:05
A A A

Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa realizujące wspólnie z samorządem wojewódzkim ideę regionalnego budżetu obywatelskiego, ogłosiły kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów.

Środki z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w woj. kujawsko-pomorskim posłużą inwestycjom w dziedzinie turystyki, rekreacji i kultury, a także gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, wsparciu wiejskiej przedsiębiorczości oraz działaniom na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

pomorze, dolny śląsk, budowa dróg, drogi lokalne, drogi dojazdowe do pól, prow 2014-2020

Kolejne miliony pójdą na lokalne drogi

Miliony złotych z unijnej kasy trafią - za pośrednictwem samorządów województw - na drogi w małych miejscowościach. To efekt umożliwienia realizacji takich inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020....
- Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które w tak dużej skali zastosowało mechanizm rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zarówno na wsi, jak i w miastach. Do dyspozycji lokalnych grup działania postawiliśmy łącznie pół miliarda złotych i narzędzia pozwalające na właściwe wykorzystanie tych pieniędzy - przypomina marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Do aplikowania o wsparcie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz służącej kulturze, a także na budowę i modernizację lokalnych dróg pozwalających na dotarcie do obiektów publicznych zaprasza LGD "Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję" z siedzibą w Sztynwagu w powiecie grudziądzkim. 

Do podziału między beneficjentów jest blisko 3,5 mln zł, wnioski będzie można zgłaszać od 27 marca do 7 kwietnia.

drogi lokalne, dojazd do pól, transport płodów rolnych, maszyny rolnicze, jerzy kwieciński, ministerstwo rozwoju

Rolnicy mają problemy z transportem. Potrzeba dobrych, lokalnych dróg

Rolnicy domagają się by na wsiach powstawało więcej dróg o dobrej jakości nawierzchni. Apelują też o ostrożność w ograniczaniu tonażu na lokalnych trasach. Z niedostatkami w infrastrukturze transportowej zmagają się bowiem na co dzień...
LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, działająca na terenie powiatu rypińskiego, podzieli pieniądze, dzięki którym będą mogli rozwinąć skrzydła nowi wiejscy przedsiębiorcy. W puli jest milion złotych.

Na uruchomienie pierwszej własnej firmy będzie można dostać 50 tys. zł, preferowane będą przedsięwzięcia biznesowe związane z rolnictwem i beneficjenci należący do grup, którym trudniej się poruszać na rynku pracy. Nabór rozpoczyna się 27 marca i potrwa do 12 kwietnia.

To samo lokalne partnerstwo przeznacza 450 tys. zł na przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego - chodzi zarówno o restaurację zabytkowych obiektów, jak i projekty związane z kultywowaniem lokalnej tradycji historycznej. Wnioski aplikacyjne będzie można składać w kwietniu (3-19).

opolszyczna, województwo opolskie, opole, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Na Opolszczyźnie miliony pójdą na lokalne drogi i meliorację

Zarząd Województwa Opolskiego podzielił między wnioskujące o wsparcie samorządy pięć milionów złotych, które zostaną przeznaczone na ochronę gruntów rolnych. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego pprzypomina,...
Trzy nowe konkursy ogłosiła 22 marca działająca na terenie wiejskich gmin powiatu inowrocławskiego LGD Czarnoziem na Soli.

Dotyczą wsparcia na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz na zakładanie nowych firm i rozwijanie działalności biznesowej. W grze jest łącznie 5,5 mln zł, nabory w kwietniu.

28 działających w całym regionie lokalnych grup działania, które dysponują marszałkowskim budżetem opartym o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Ryby, ogłosiło łącznie dziewiętnaście konkursów o dofinansowanie, w trzynastu z nich zamknięto już nabór - informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu