We wnioskach o dopłaty trzeba będzie określać uprawy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
24-02-2021,14:30 Aktualizacja: 25-02-2021,14:37
A A A

Projekt noweli rozporządzenia ministra rolnictwa zakłada rozszerzenie zakresu danych podawanych we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego o informacje na temat upraw prowadzonych przez wnioskodawców.

Jak napisano w uzasadnieniu do aktu prawnego, który trafił do konsultacji społecznych, propozycja służyć będzie pozyskaniu informacji na potrzeby obsługi działań PROW: Modernizacja gospodarstw rolnych (obszary A–D), Premie dla młodych rolników oraz Restrukturyzacja małych gospodarstw.

dopłaty bezpośrednie dla prawdziwych rolników, Szymon Giżyński, ministerrstwo rolnictwa

Dopłaty tylko dla prawdziwych rolników

Dopłaty bezpośrednie nie są przewidziane dla właścicieli, którzy dysponując jedynie tytułem własności, nie zajmują się produkcją rolną - podkreśla Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa. Resort został poproszony o stanowisko dotyczące...

W tych instrumentach wsparcia jednym z warunków przyznania pomocy jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa. Przy jej ustalaniu bierze się pod uwagę - w przypadku produkcji roślinnej - uprawy w plonie głównym w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Dotychczas informacje dotyczące poszczególnych upraw pozyskiwane były jedynie od rolników objętych obowiązkiem dywersyfikacji upraw, o którym mowa w unijnych przepisach, a więc posiadających co najmniej 10 ha gruntów ornych.

Pozyskanie takich danych od wszystkich beneficjentów płatności bezpośrednich ma umożliwić ich wykorzystanie także do realizacji PROW.

"Pozyskanie danych na temat poszczególnych upraw w ramach wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich pozwoli na zmniejszenie o ok. 90 proc. kontroli w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa (plan na 2021 r. dotyczy blisko 11 tys. kontroli), przeprowadzanych na potrzeby wymienionych działań PROW" - czytamy w uzasadnieniu.

definicja tzw. aktywnego rolnika, krir, wspólna polityka rolna, ministerstwo rolnictwa

Niby-rolnicy pozostaną i będą brać dopłaty

Wszystko wskazuje na to, że nie nastąpi oczekiwane wyłonienie rzeczywistych rolników. Resort przekonuje bowiem, że przepisy dotyczące przyszłej WPR nie dają państwom możliwości powiązania definicji "prawdziwego rolnika" z ...

Według autorów zebranie dodatkowych danych w ramach procesu wnioskowania o przyznanie płatności bezpośrednich będzie skutkowało ponadto równomiernym rozłożeniem pracy w ARiMR, co przyspieszy realizację wypłat pomocy z PROW 2014-2020 oraz przyczyni się także do poprawy dostępności usług doradztwa rolniczego.

Druga zmiana w rozporządzeniu dotyczy rezygnacji z udostępniania rolnikom ubiegającym się po raz pierwszy o przyznanie płatności bezpośrednich materiałów graficznych wskazujących położenie gruntów rolnych.

"Z uwagi na fakt, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich są składane niemal wyłącznie w formie elektronicznej, brak jest uzasadnienia dla udostępniania materiałów graficznych w formie drukowanej. Materiał graficzny jest dostępny w elektronicznym formularzu wniosku, wypełnianym po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego ARiMR" - wskazano w uzasadnieniu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj