Wnioski o dopłaty bezpośrednie trzeba złożyć do 15 maja

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-03-2017,13:40 Aktualizacja: 06-03-2017,15:32
A A A

Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, który mija 15 maja każdego roku, nie będzie wydłużony do 15 czerwca - poinformował resort rolnictwa. Z propozycją wydłużenia na stałe terminu zwróciła się Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza.

Unijne prawo zakłada, że ostateczny termin składania wniosków o dopłaty mija 15 maja każdego roku. Przepisy przewidują co prawda możliwość składania wniosków po tym czasie (do 10 czerwca), ale wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności jest zmniejszana o 1 proc.

dopłaty bezpośrednie, arimr, wypłata dopłat bezpośrednich, zaliczki na poczet dopłat

Rolnicy czekają na dopłaty. I są coraz bardziej niecierpliwi

Podczas spotkań z udziałem przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy najczęściej pytają, kiedy na ich konta trafią dopłaty bezpośrednie. Chodzi o resztę środków z tytułu dopłat obszarowych. 70 proc. należnych...

Złożenie wniosku do 25 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie nie prowadzi do obniżki kwoty płatności, jeśli jest wynikiem działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

W 2016 r. Komisja Europejska zgodziła się wyjątkowo na wydłużenie terminu przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie do 15 czerwca, a z wnioskiem o przesunięcie terminu wystąpił w marcu Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.

"Decyzja Komisji jest odpowiedzią na trudną sytuację na niektórych rynkach rolnych oraz na pewne trudności, jakie pojawiły się jeszcze w pierwszym roku wdrażania zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej" - tłumaczył wówczas Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza z propozycją wydłużenia na stałe terminu składania wniosków zwróciła się do zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi na pismo KRIR zwróciło uwagę, że przesunięcie terminu płatności do 15 czerwca wymagałoby zmiany nie tylko przepisów krajowych, a także unijnych, oraz akceptacji takiej zmiany przez większość państw członkowskich UE.
dopłaty, ARiMR, pieniądze, dopłaty do roślin wysokobiałkowych

Szykują się zmiany w dopłatach bezpośrednich

Ministerstwo rolnictwa zapowiada zmiany w dopłatach bezpośrednich za 2016 r. Dotyczą one płatności m.in. do roślin wysokobiałkowych oraz dopłat do bydła, kóz i owiec. Resort przygotował już stosowne projekty rozporządzeń. Chodzi o dwa...

Według resortu zmiana terminu składania wniosków o dopłaty może istotnie wpływać na realizację wszystkich działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a wydłużenie tego terminu skutkuje przesunięciem ostatecznego terminu składania wniosków na 10 lipca.

"Wniosek przekazany przez izby rolnicze (...) w konsekwencji może wydłużyć cały proces obsługi i wypłaty należnych rolnikom środków. Dlatego, w opinii resortu rolnictwa, możliwość wydłużenia tego terminu należy wykorzystywać jedynie w sytuacjach wyjątkowych" - stwierdził resort rolnictwa.

W Polsce o dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników, a wnioski w tej sprawie przyjmowane są od 15 marca każdego roku. Według ARiMR ok. 60 proc. dokumentów wpływa do agencji w ostatnich dwóch tygodniach.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

od 1.10.201rusza nowa odsłona programu Agroenergia

18.10.2021 rusza wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

10.12.2021-7.02.2022 – inwestycje mając na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych