Waloryzacja i "trzynastka" z KRUS

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-03-2022,13:20 Aktualizacja: 22-03-2022,13:25
A A A

O zasadach waloryzacji emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 r. oraz o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym, tzw. "trzynastce" dla emerytów i rencistów już w kwietniu - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Emerytury i renty rolnicze są waloryzowane w taki sposób: mnoży się zwaloryzowaną kwotę emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (odpowiednio dla części składkowej i dla części uzupełniającej), ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o długość stażu ubezpieczeniowego.

emerytury i renty rolnicze, KRUS, świadczenia dla rolników, dodatki rolnicze

Emerytury, renty i dodatki w górę. KRUS podaje kwoty

Od 1 marca emerytury i renty oraz dodatki wypłacane przez nas zostaną podwyższone - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dotyczy to około 1,02 mln emerytów i rencistów. To kwestia waloryzacji emerytur i rent...

Natomiast waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7 proc.

"Zasady waloryzacji rolniczych emerytur i rent nie uległy zmianie. Niemniej w ostatnich trzech latach waloryzacja była przeprowadzana na podstawie specjalnie w tym celu uchwalonych przepisów i przewidywała gwarantowaną dla każdego emeryta/rencisty minimalną kwotę podwyżki. W roku bieżącym waloryzacja przebiega na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, a minimalna kwota podwyżki nie została w przepisach określona" - zastrzega KRUS.

Kwota emerytury podstawowej wzrosła od 1 marca o 7 proc. - z 1013 zł 63 gr do 1084 zł 58 gr. Wysokość emerytury/renty rolniczej od tego dnia ustalana jest poprzez przemnożenie kwoty emerytury podstawowej przez wspomniany wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia (wyliczony i wskazany w decyzji przyznającej/przeliczającej świadczenie). W taki sposób od 1 marca zostały podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego.

emerytury rolnicze, Polski Ład, Henryk kowalczyk, składka zdrowotna

Minister zapewnia: składka zdrowotna nie zmniejsza emerytury rolnika

Dzięki podwyższeniu kwoty wolnej od podatku każdy rolnik-emeryt zyskuje na regulacjach zawartych w Polskim Ładzie mimo konieczności odliczenia składki zdrowotnej od emerytury - poinformował Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. Szef resortu...

Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2022 r. 1338,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1338,44 zł.

Nie zostaną podwyższone do tej kwoty m.in. tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze czy świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia).

W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, Kasa wzorem lat ubiegłych wypłaci ponadto uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. trzynastą emeryturę.

Przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia), tj. w wysokości najniższej emerytury - 1338,44 zł brutto (z kwoty tej zostanie potrącona składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne). Od dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie pobrany podatek dochodowy.

"Trzynasta emerytura" zostanie wypłacona z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku o świadczenie. Trafi do osób, które na dzień 31 marca mają prawo do rolniczej emerytury lub renty, okresowej emerytury rolniczej bądź rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

"Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Razem z tą decyzją zostanie przekazana decyzja o podwyższeniu świadczeń od 1 marca 2022 r. (czyli tzw. decyzja waloryzacyjna)" - zapewnia KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt