Urzędnicy z UE nie pójdą rolnikom na rękę w kwestii de minimis

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-12-2020,8:00 Aktualizacja: 06-12-2020,10:52
A A A

Komisja Europejska uważa, że warunki przyznawania pomocy de minimis dla rolników powinny pozostać niezmienione. Odrzuciła tym samym propozycję Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Zarząd KRIR w sierpniu zwrócił się do komisarza UE ds. rolnictwa z wnioskiem w sprawie zmiany przepisów limitów dla pomocy de minimis tak, aby wypłaty pomocy gospodarzom odbywały się na takich samych zasadach, jak w przypadku limitu krajowego.

Zaliczki dla rolników, dopłaty bezpośrednie, wsparcie dla rolnictwa, prow 2014-2020

Zaliczki już na kontach rolników. Ile pieniędzy wypłaciła ARiMR?

12,54 mld zł wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie zaliczek dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za rok 2020. Wypłata zaliczek rozpoczęła się 16 października i trwała do 30 listopada. Ich wysokość w przypadku...

W sytuacji przekroczenia limitu wypłaty zostają wstrzymane zatem w danym roku, a wznowienie następuje w kolejnym roku, po zwolnieniu się kwoty z ostatniego, jaka była wliczana do limitu (tak było w przypadku zeszłorocznej wypłaty odszkodowań "suszowych", które w Polsce zostały wstrzymane w 2019 i zapowiedziano ich wypłatę od 10 marca 2020 r.).

"W naszej opinii tak samo powinni być traktowani rolnicy. Jeśli rolnik zbliża się do limitu, powinien otrzymać wypłatę pomocy do kwoty limitu, a pozostałą część otrzymać w kolejnym roku, kiedy zwolni się kwota indywidualnego limitu pomocy de minimis. Zmiany przepisów w tym zakresie usprawniłyby cały proces wypłaty pomocy oraz zlikwidowałyby problem karania rolników za przekroczenie środków w ramach tej pomocy" - wskazuje rolniczy samorząd.

Komisja Europejska jest w tej sprawie innego zdania. W odpowiedzi zaopiniowała, że sugerowane rozwiązanie byłoby sprzeczne z samą istotą celu i założeń przepisów de minimis.

A ich wyłącznym celem jest umożliwienie państwom członkowskim przyznawania niewielkich kwot pomocy bez konieczności zgłaszania jej Komisji (na podstawie art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

nabór wniosków na inwestycje przeciwszuszowe, nabór wniosków na rozwój usług rolniczych, arimr, wsparie dla rolnictwa

Ruszyły dwa nabory wniosków. Duże pieniądze czekają

Ruszyły dwa nabory wniosków do programów, z których można otrzymać wsparcie na inwestycje przeciwszuszowe oraz na rozwój usług rolniczych. W pierwszym przypadku można zdobyć do 100 tys. zł, a w drugim do 0,5 mln zł....

"Częścią logiki przepisów de minimis jest to, że okres trzech lat, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 1408/2013, ma zastosowanie w sposób ciągły, tj. że w przypadku każdego nowego przyznania pomocy de minimis, całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej w danym roku podatkowym uwzględnia również dwa poprzednie lata podatkowe. Ponadto pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w momencie, w którym przedsiębiorstwo uzyskuje prawo otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym, niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu" - wyjaśnili unijni urzędnicy.

Jak jednocześnie podkreślili, momentem, w którym ocenia się, czy łączna pomoc de minimis przekracza pułap de minimis, jest moment przyznania pomocy, a nie data faktycznej płatności. Wynika z tego ich zdaniem, że podział faktycznej płatności na kilka rat stanowiłby obejście mającego zastosowanie pułapu de minimis.

"Dlatego KE stoi na stanowisku, że warunki przyznawania pomocy de minimis na mocy rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 oraz na mocy innych rozporządzeń w sprawie pomocy de minimis, powinny pozostać niezmienione" - czytamy w serwisie KRIR.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement