Unijne pieniądze coraz bardziej dostępne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-05-2017,8:40 Aktualizacja: 26-05-2017,9:03
A A A
Prefinansowanie wydatków na szkolenia w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna” - zakłada znowelizowana przez Sejm ustawa o finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej.
 
W głosowaniu wzięło udział 438 posłów, a ustawę poparło 435. Podczas prac w Sejmie posłowie nie wnieśli poprawek do rządowego projektu.

ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, dopłaty bezpośrednie, rząd

Rząd zatwierdził nasze priorytety WPR po 2020 roku

Rada Ministrów przyjęła dokument "Wspólna polityka rolna po 2020 roku - polskie priorytety". W dokumencie zaprezentowano polski punkt widzenia na przyszłość unijnej polityki rolnej. Dokument został przedłożony przez ministra...
Ustawa wprowadza zmiany umożliwiające przekazywanie środków z budżetu państwa na "wyprzedzające" finansowanie w ramach działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla jednostek samorządowych i organów administracji rządowej, które prowadzą szkoły rolnicze lub leśne.
 
W ramach działania "transfer wiedzy" o unijne środki mogą ubiegać się także jednostki naukowe i uczelnie, publiczne podmioty doradcze, czyli wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego i izby rolnicze. 
 
Prefinansowanie dotyczy tylko jednostek sektora finansów publicznych, które nie mogą zaciągnąć żadnych zobowiązań. 
 
Unijne środki przeznaczone są na sfinansowanie różnych szkoleń, związanych np. z zarządzaniem, technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej, bezpieczeństwem pracy, marketingiem, rachunkowością, ubezpieczeniami w gospodarstwie, korzystaniem z instrumentów finansowych, ochroną środowiska i klimatem (w tym wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii). Będą one prowadzone w formie kursów lub warsztatów. 
 
Nowe rozwiązania będą obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Teraz ustawa trafi do Senatu.

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt