Tyle milionów wpływa z kieszeni rolników do KRUS

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-04-2023,12:35 Aktualizacja: 25-04-2023,12:39
A A A

W 2022 r., w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy, znacznie wzrosły wpływy do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z tytułu składek uiszczanych przez rolników.

O to, ile wyniosły wpływy do KRUS z tytułu wpłat na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w okresie od 2018 r. do 2022 r. włącznie, zapytał w drodze interpelacji poseł Stanisław Tyszka.

Jak wynika z odpowiedzi resortu rolnictwa, wpływy te wyniosły:

 

krus, składki rolnicze, ubezpieczenie rolnicze, podwyżka składek

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników idzie w górę. Sprawdź, o ile!

W związku ze wzrostem wysokości emerytury podstawowej, rośnie w II kwartale br. podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników i ich domowników, jak też składka dodatkowa za rolników o większych areałach....

- w 2018 r. – 629 732 617,03 zł
- w 2019 r. – 612 446 575,63 zł
- w 2020 r. – 598 030 784,08 zł
- w 2021 r. – 584 921 546,65 zł
- w 2022 r. – 789 420 486,38 zł.

Ponadto ministerstwo podało, ile wyniosły wpływy do Kasy z tytułu wpłat na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie od 2018 r. do 2022 r. Wygląda to tak:

- w 2018 r. – 1 419 107 042,57 zł
- w 2019 r. – 1 419 865 249,36 zł
- w 2020 r. – 1 089 150 121,56 zł
- w 2021 r. – 1 461 900 498,20 zł
- w 2022 r. – 1 506 177 609,75 zł.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie