Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników idzie w górę. Sprawdź, o ile!

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
11-03-2023,7:30 Aktualizacja: 10-03-2023,17:08
A A A

W związku ze wzrostem wysokości emerytury podstawowej, rośnie w II kwartale br. podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników i ich domowników, jak też składka dodatkowa za rolników o większych areałach.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podała wysokość składek na II kwartał br. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2023 r. wynosi 60 zł miesięcznie (tu jest wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące), czyli się nie zmienia. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. nadal 20 zł miesięcznie.

pieniądze, banknoty, składki

Jakie składki na I kwartał 2023 r.? KRUS podaje stawki

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informacje o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2023 r. Wysokość składki na...

Składka w górę

Jednocześnie Kasa poinformowała, że ponieważ w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi już 1429,60 zł (wcześniej było to 1084,58 zł), w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2023 r. idzie w górę i wynosi 143 zł. W I kwartale trzeba było zapłacić 108 zł.

W konsekwencji dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych także rośnie i stanowić będzie:

- 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 172 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych (za I kw. było to 130 zł),

- 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 343 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących od 100 ha do 150 ha przeliczeniowych (było 260 zł),

- 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 515 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych (było 390 zł),

- 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 686 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych (było 521 zł).

rachunki bankowe KRUS, KRUS, ubezpieczenie społeczne rolników

Rolniku, wpłać składki na właściwe konto!

Od 1 lipca zmienił się numer rachunku bankowego dla wpłat składek na ubezpieczenie społeczne rolników (tj. ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) - przypomina Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego....

Zapłać do 2 maja

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2023 r., tj. 30 kwietnia, przypada w niedzielę, zgodnie z przepisami za ostatni dzień terminu ich uiszczenia należy przyjąć następny dzień po dniu wolnym od pracy, tj. 2 maja 2023 r. 

Jak zapewnia KRUS, jej system uwzględnia i przesuwa terminy opłacenia składek na pierwszy dzień roboczy po sobotach i dniach wolnych od pracy, zgodnie z wykazem dni wolnych, które są wprowadzone do centralnego kalendarza tegoż systemu teleinformatycznego.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu