Trwa nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Ministerstwo spieszy się z rozporządzeniem zmieniającym normy GAEC

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2024,6:55 Aktualizacja: 30-05-2024,8:55
A A A

Wdrożenie unijnych przepisów dotyczących tzw. norm warunkowości do krajowego prawa - zakłada rozporządzenie ministra rolnictwa. Chodzi o zmiany wprowadzone przez UE w zakresie realizacji Zielonego Ładu ws. ugorowania ziemi, okrywy glebowej i zmianowania upraw.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania dotyczy ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Dokument został opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśnia resort rolnictwa, zaproponowane zmiany w projektowanym rozporządzeniu są spowodowane wydaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 maja 2024 r. w odniesieniu do norm dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska, schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, czyli dotyczą zmian w realizacji Zielonego Ładu.

resort rolnictwa, zielony ład, rozporządzenie, ue

Rozporządzenie łagodzące wymogi Zielonego Ładu dla rolników wchodzi w życie

„25 maja br. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, wprowadzające zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej, które dotyczą Zielonego Ładu. Rozporządzenie zostało dzisiaj (24 maja) opublikowane w Dzienniku...

W efekcie zmian objętych projektem w zakresie normy: (GAEC 6) dotyczącej minimalnej pokrywy glebowej w najwrażliwszych okresach wprowadzony zostanie inny okres utrzymania okrywy glebowej; (GAEC 7) dotyczącej zmianowania i dywersyfikacji upraw na gruntach ornych - wprowadzone zostaną uproszczenia polegające na umożliwieniu rolnikom wyboru realizacji normy GAEC 7 za pomocą tylko zmianowania albo tylko za pomocą dywersyfikacji upraw.

W normie (GAEC 8) dotyczącej ugorowania gruntów i zachowania elementów krajobrazu oraz zakaz przycinania drzew i żywopłotów w okresie lęgowym ptaków został zniesiony obowiązek przeznaczenia co najmniej 4 proc. powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie w życie przepisów projektowanego rozporządzenia, gdyż trwa nabór wniosków o przyznanie płatności, w tym m.in. płatności bezpośrednich, dla których normy GAEC są podstawowym elementem. Zaproponowano, by projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Poleć
Udostępnij