Świadczenie wyrównawcze z KRUS. Dla kogo?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
15-10-2020,12:20 Aktualizacja: 15-10-2020,12:24
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości uzyskania świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Kryterium do przyznania takiego wsparcia jest jedno, ale zasadnicze - wysokość emerytury lub renty. "Osoby mające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż 2 tys. 400 zł brutto miesięcznie, mogą wystąpić do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa) z wnioskiem o świadczenie wyrównawcze" - precyzuje w komunikacie Kasa.

emerytury i renty rolnicze, krus, zus, gus, świadczenia

Miastowi zazdroszczą rolnikom KRUS. Ale emerytur już chyba nie

Przepaść - tak można podsumować utrzymującą się różnicę między wysokością świadczeń emerytalno-rentowych rolników i osób z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w...

Wniosek (dostępny tutaj) musi mieć załącznik w postaci dokumentu potwierdzającego nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, wystawionego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

"Osoby uprawnione do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze dodatkowo powinny dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez właściwą zagraniczną instytucję" - podkreśla KRUS.

Wysokość świadczenia wyrównawczego wyniesie w każdym przypadku tyle, ile będzie różnicy pomiędzy wspomnianą kwotą 2 tys. 400 zł, a sumą otrzymywanych przez świadczeniobiorcę emerytur i rent oraz wspomnianych świadczeń zagranicznych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

19.10 - 30.11.2020 wsparcie finansowe na tworzenie grup producentów  <-- zobacz więcej

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

29.10 - 30.11.2020 rozpoczęcie działalności pozarolniczej na wsi <-- zobacz więcej

30.11.2020 Powszechny Spis Rolny

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę