Składki rolnicze za ostatni kwartał do 2 listopada

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-09-2020,14:50 Aktualizacja: 09-09-2020,14:53
A A A

Bez zmian pozostają składki na rolnicze ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe w czwartym kwartale 2020 roku.

Podstawowa wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego mu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika czy pomocnika rolnika w ostatnim kwartale br. wynosi 42 zł miesięcznie.

ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia zwierząt gospodarczych, rzecznik finansowy, Mariusz Jerzy Golecki

Rolnik nie może tracić. Ubezpieczenia do szybkiej poprawy

Uregulowanie ubezpieczeń rolnych było tematem spotkania Jana Krzysztofa Ardanowskiego. ministra rolnictwa z Mariuszem Jerzym Goleckim, Rzecznikiem Finansowym. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości, tak by rolnicy otrzymywali należne...

14 zł miesięcznie, czyli 1/3 pełnej składki, ma płacić rolnik, małżonek lub domownik objęty tym ubezpieczeniem na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników nadal wynosić będzie 97 zł miesięcznie (10 proc. obowiązującej we wrześniu emerytury podstawowej - 972,40 zł).

Bez zmian pozostają też stawki dodatkowej miesięcznej składki na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych. Wyglądają tak:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 117 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 233 zł dla gospodarstw obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 350 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 467 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych

"Z uwagi na fakt, iż ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za IV kwartał 2020 r. (tj. 31 października) przypada w sobotę (…) za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. 2 listopada" - podkreśla w komunikacie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

26.10 – 24.12.2020 wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

30.11 – 13.01.2021 można złożyć wniosek na rozwój usług rolniczych <-- zobacz więcej

30.11 – 28.01.2021 wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę