Składki na ubezpieczenie w KRUS w trzecim kwartale. Będzie drożej?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-06-2024,16:50 Aktualizacja: 14-06-2024,23:15
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) poinformowała o wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe w III kwartale 2024 r.

I tak, wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego mu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w III kwartale 2024 r. wynosi 60 zł miesięcznie, czyli tak jak obecnie.

Zatem jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka (stanowiąca 1/3 pełnej składki) to nadal 20 zł miesięcznie.

W związku z tym, że w czerwcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1 602,86 zł, podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w III kwartale nie zmienia się i wynosi 160 zł.

krus, kasa, wypadek, zdarzenie

Upadki, uderzenia, przygniecenia - KRUS z blisko 2600 zgłoszeń wypadków w I kwartale br.

W I kwartale 2024 r. zgłoszono do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 2581 zdarzeń wypadkowych, czyli o 258 (9,1 proc.) mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Jak podaje w swoim cyklicznym zestawieniu KRUS, decyzje odmowne podjęto...

Tym samym dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych wciąż wynosić będzie:

  • 192,00 zł, tj. 12 proc. emerytury podstawowej - dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
  • 385 zł, tj. 24 proc. emerytury podstawowej -. dla gospodarstw obejmujących od 100 do 150 ha przeliczeniowych;
  • 577 zł, tj. 36 proc. emerytury podstawowej - dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych;
  • 769 zł, tj. 48 proc. emerytury podstawowej - dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych.

KRUS przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za III kwartał 2024 r. upływa z dniem 31 lipca 2024 r. W przypadku pomocników rolnika termin zapłaty za dany miesiąc upływa z 15. dniem następnego miesiąca (wymiar składek za pomocników rolnika na poszczególne miesiące znajduje się tutaj).

Poleć
Udostępnij