Składki na KRUS w górę. Centra rehabilitacji zamknięte

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-03-2020,8:00 Aktualizacja: 21-03-2020,21:20
A A A

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników pójdzie w górę w drugim kwartale roku. KRUS poinformowała również o wstrzymaniu działalności centrów rehabilitacji.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w drugim kwartale br. wyniesie 42 zł miesięcznie.

krus, zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytury i renty rolnicze

Zaliczki na podatek. Kiedy KRUS potrąci aż 32 procent?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyjaśniła zasady potrącania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 r. Jest zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek...

Pozostaje więc na niezmienionym poziomie w stosunku do ostatnich miesięcy. Tym samym nadal 14 zł (1/3 pełnej składki) miesięcznie zapłacą rolnik, małżonek lub domownik, objęci tym ubezpieczeniem na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym.
 
"Jednocześnie informujemy, że od marca br. nastąpiła zmiana wysokości emerytury podstawowej (972,40 zł) mająca wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2020 r. wynosi 97 zł" - podała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Do tej pory było to 94 zł. Naturalnie rośnie również dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Będzie to:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 117 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych (w I kw. br. było 113 zł)

    krus, podatek dochodowy, emerytury i renty, urząd skarbowy

    KRUS rozliczy podatek emerytów. Ale są wyjątki

    Uwaga rolniczy emeryci i renciści! Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku podatkowego 2019 zapewnia, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy...
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 233 zł dla gospodarstw obejmujących obszar od 100 do 150 ha przeliczeniowych (225 zł)
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 350 zł dla gospodarstw obejmujących obszar od 150 do 300 ha przeliczeniowych (338 zł)
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 467 zł dla gospodarstw obejmujących obszar powyżej 300 ha przeliczeniowych (451 zł)

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za drugi kwartał 2020 r. upływa 30 kwietnia, zaś za pomocników rolnika za dany miesiąc mija z 15. dniem następnego miesiąca.

Od 15 marca do odwołania - oczywiście w związku z epidemią koronawirusa - KRUS wstrzymała wyjazdy do Centrów Rehabilitacji Rolników. Skierowania będzie można zrealizować w późniejszym terminie.

"Pacjenci Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS aktualnie przebywający na turnusach rehabilitacji leczniczej i korzystający z usług Centrów mają prawo do rezygnacji i wyjazdu bez ponoszenia kosztów z tytułu niewykorzystanych osobodni" - poinformowała Kasa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj