Skarbówka kontroluje rolników

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-11-2016,8:45 Aktualizacja: 14-11-2016,8:48
A A A

Zagadnienia związane z sprzedażą przez producentów mleka kwot mlecznych badane są przez organy kontroli skarbowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a każda z tych spraw podlega indywidualnej analizie i ocenie - wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O tym, że urzędy kontroli skarbowej sprawdzają rzetelność przy rozliczaniu się producentów mleka z tytułu podatku dochodowego w związku ze sprzedażą kwot mlecznych, już na łamach multiportalu agropolska.pl pisaliśmy. Bo rolnicy do tych wystąpień skarbówki zgłosili istotne zastrzeżenia.

podatki, pieniądze, kontrola skarbowa, Ministerstwo Finansów, administracja skarbowa

Duży wzrost skuteczności kontroli skarbowych

W pierwszym półroczu tego roku kontrolerzy skarbowi wydali decyzje na kwotę ponad 9,5 mld zł, co oznacza wzrost o 36,6 proc. rdr, a podatnicy wpłacili 566,5 mln zł (wzrost o 35,7 proc.) - poinformował w środę wiceminister finansów...
W konsekwencji tych skarg Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego poprosiła o pilną interwencję Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zaznaczyła, że urzędnicy skarbowi żądają  potwierdzenia cen obowiązujących na kwoty mleczne w latach 2011-2014.

"Z posiadanych informacji wynika, że Agencja Rynku Rolnego, jak i inne instytucje, nie prowadziły ewidencji cen kwot mlecznych funkcjonujących na rynku w danym okresie. Duże rozbieżności w cenach sprzedaży kwot mlecznych wynikały z podaży i popytu i wynosiły od 0,20 do 1,20 zł/kg. Urzędy kontroli skarbowej nie mają prawa kwestionować umów cywilno-prawnych zawieranych między rolnikami na sprzedaż–kupno kwoty mlecznej" - podkreślił łódzki samorząd rolniczy.

Sprawdziliśmy i UKS-y rzeczywiście wzięły pod lupę rozliczenia związane z transakcjami wokół kwot mlecznych. Chodzi prawdopodobnie o spore rozbieżności w cenach, jakie podawali  przy tych rozliczeniach rolnicy.

kwoty mleczne, nadprodukcja mleka, mleko, urzędy kontroli skarbowej, ceny mleka

"Skarbówka" rozlicza rolników ze sprzedaży kwot mlecznych

Urzędy kontroli skarbowej sprawdzają rzetelność rozliczania się producentów mleka z tytułu podatku dochodowego ze sprzedaży kwot mlecznych. Rolnicy mają sporo zastrzeżeń do tych zabiegów.   O pilną interwencję w tej do Wiktora...
Łódzki Urząd Kontroli Skarbowej poinformował nas, iż (według stanu na początek października) zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego w sprawach związanych ze sprzedażą kwot mlecznych trafiło do 50 rolników. Niektórzy potwierdzili swoje wcześniejsze deklaracje podatkowe, inni dokonali korekt.

Teraz do KRIR wpłynęła odpowiedź na wystąpienie z Ministerstwa Finansów. Wynika z niej, że raczej nic w kontrolach rolników ze strony UKS-ów się nie zmieni.

Resort podkreślił, iż organy kontroli skarbowej muszą stać na straży prawa i rzetelności przy obliczaniu i uiszczaniu podatków.

"Zagadnienia związane z sprzedażą przez producentów mleka kwot mlecznych badane są przez organy kontroli skarbowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a każda z tych spraw podlega indywidualnej analizie i ocenie. Z posiadanych przez Ministerstwo Finansów informacji wynika, iż zagadnienia te nie są jednak przedmiotem ukierunkowanych lub też skoordynowanych działań ze strony organów kontroli skarbowej" - brzmią wyjaśnienia.

Jak zaznacza resort, ani minister finansów, ani generalny inspektor kontroli skarbowej nie posiadają uprawnień umożliwiających ingerencję w postępowania kontrolne prowadzone przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Ci samodzielnie realizują takie postępowania, decydują w kwestiach dotyczących sposobu ich prowadzenia czy gromadzenia materiału dowodowego.

"W przypadku wydania decyzji, prawidłowość rozstrzygnięć organów kontroli skarbowej podlegać może ocenie organu podatkowego drugiej instancji oraz kontroli sądów administracyjnych" - podpowiada ministerstwo.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich