Rząd przyjął sprawozdanie o pomocy w sektorze rolnictwa i rybołówstwa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
14-12-2022,9:30 Aktualizacja: 14-12-2022,9:31
A A A

Ponad 79,7 mln euro wyniosła pomoc de minimis w sektorze rolnictwa udzielona w 2021 roku, a wsparcie de minimis rybołówstwa przekroczyło 106,7 tys. euro - wynika z informacji KPRM dotyczącej pomocy publicznej.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek sprawozdanie o pomocy publicznej udzielonej w 2021 r. w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Chodzi m.in. o pomoc de minimis, która nie narusza konkurencji pomiędzy krajami UE. W dokumencie ujęte zostały w szczególności dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy publicznej.

pieniądze, banknoty, składki

Jakie składki na I kwartał 2023 r.? KRUS podaje stawki

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informacje o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2023 r. Wysokość składki na...
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała po posiedzeniu rządu, że w 2021 r. w sektorze rolnictwa udzielona została pomoc de minimis w wysokości 79 mln 769 tys. 980 euro, a pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa wyniosła w 2021 r. 106 tys. 757 euro.

Pomoc publiczna w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w 2021 r. udzielona była w następujących formach: dotacji, ulg i zwolnień podatkowych, pożyczek i kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, poręczeń i gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Inne formy pomocy to umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczanie lub rozkładanie na raty płatności należności stanowiących środki publiczne lub zbycie lub oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Jak dodano, "poza pomocą de minimis w 2021 r. udzielona została pomoc publiczna w sektorze rolnictwa w kwocie 3 067 324 tys. zł".

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej