Jakie składki na I kwartał 2023 r.? KRUS podaje stawki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-12-2022,11:40 Aktualizacja: 09-12-2022,12:01
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informacje o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2023 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika pozostaje taka sama, jak ostatnio (w IV kwartale 2022 r.) i wynosi 60 zł miesięcznie (tutaj jest wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące). Jedną trzecią pełnej składki, tj. 20 zł miesięcznie, należy uiścić, jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym.

gleba, uprawa, dopłaty

Na jakie dopłaty można liczyć? Zobacz wyliczenia

Od aktywności i pomysłowości rolnika będzie zależał poziom przyszłych dopłat, które finalnie otrzyma – to zasadniczy wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR) z przeprowadzonych przez jej specjalistów wyliczeń. W ocenie...
Jednocześnie Kasa informuje, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2023 r. wynosi 108 zł. Tym samym ona także pozostaje na dotychczasowym poziomie.

W związku z tym dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosić będzie nadal:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 130 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 260 zł dla gospodarstw obejmujących obszar od 100 do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 390 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 521 zł dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2023 r. upływa 31 stycznia 2023 r. (a za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15. dniem następnego miesiąca).

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich