Jakie składki na I kwartał 2023 r.? KRUS podaje stawki

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-12-2022,11:40 Aktualizacja: 09-12-2022,12:01
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała informacje o wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2023 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego ubezpieczeniu przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika pozostaje taka sama, jak ostatnio (w IV kwartale 2022 r.) i wynosi 60 zł miesięcznie (tutaj jest wymiar składek za pomocników na poszczególne miesiące). Jedną trzecią pełnej składki, tj. 20 zł miesięcznie, należy uiścić, jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek, wyłącznie w zakresie ograniczonym.

gleba, uprawa, dopłaty

Na jakie dopłaty można liczyć? Zobacz wyliczenia

Od aktywności i pomysłowości rolnika będzie zależał poziom przyszłych dopłat, które finalnie otrzyma – to zasadniczy wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej (WIR) z przeprowadzonych przez jej specjalistów wyliczeń. W ocenie...
Jednocześnie Kasa informuje, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2023 r. wynosi 108 zł. Tym samym ona także pozostaje na dotychczasowym poziomie.

W związku z tym dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosić będzie nadal:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 130 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 260 zł dla gospodarstw obejmujących obszar od 100 do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 390 zł dla gospodarstw obejmujących od 150 do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 521 zł dla gospodarstw obejmujących powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2023 r. upływa 31 stycznia 2023 r. (a za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15. dniem następnego miesiąca).

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej