Rybacy stawowi poszkodowani przez suszę dostaną wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-09-2018,8:10 Aktualizacja: 04-09-2018,8:15
A A A

Od 14 września podatnicy podatku rolnego, którzy zajmują się chowem lub hodowlą ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła w tym roku susza lub powódź, mogą składać wnioski do ARiMR o udzielenie pomocy.

Dokumenty można dostarczać do kierownika właściwego biura powiatowego ARiMR do 29 września - poinformowało biuro prasowe resortu rolnictwa. Stawka pomocy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

susza, straty, rolnictwo, Jan Krzysztof Ardanowski, susza 2018, ARiMR, wnioski

1000 zł na hektar. Poszkodowani przez suszę mogą składać wnioski

Rolnicy, których straty w uprawach przekroczyły 70 proc. mogą od 14 września składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - poinformował resort rolnictwa. Agencja będzie przyjmowała wnioski do 29 września....

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. oświadczenie o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie formularza sprawozdania (RRW-22) zawierającego zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli za 2016 i 2017 rok, o którym mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Formularz wniosku o udzielenie będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Jej wysokość dla poszczególnych podatników podatku rolnego (rybaków śródlądowych) będzie ustalana jako iloczyn powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni.

Przy czym wysokość pomocy nie może przekroczyć równowartości w złotych 30 tys. euro.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj