Rolnicy muszą mieć więcej pieniędzy na nowe wyzwania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-02-2020,15:00 Aktualizacja: 24-02-2020,15:05
A A A

- Nowe zadania stawiane rolnikom związane m.in. z polityką klimatyczną i "zielonym ładem" wymagają nowych, dodatkowych środków - przekonywał w poniedziałek Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa.

W Warszawie odbyła się regionalna konferencja ministrów rolnictwa państw UE: Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii, Polski z udziałem unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, która zakończyła się podpisaniem wspólnej deklaracji.

budżet ue, wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, wyrównanie dopat bezpośrednich, janusz wojciechowski

Wspólna Polityka Rolna powinna mieć odpowiedni budżet

Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa przekonuje, że WPR powinna mieć silny budżet, odpowiedni do zadań, jakie stawia się przed rolnictwem związanym z ochroną środowiska i klimatu. - Dziś w Warszawie miałem okazję podziękować prezydentowi...

W dokumencie szefowie resortów m.in. podkreślają, że zasadniczą sprawą jest sposób finansowania nowych zadań. Nie zgadzają się na cięcia w budżecie na rolnictwo, a wręcz przeciwnie - nakładanie nowych wymogów bez odpowiedniego wsparcia może prowadzić do spadku jego konkurencyjności.

"Zasadniczą rolą WPR jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rentowności ekonomicznej gospodarstw rolnych i żywotności obszarów wiejskich z uwzględnieniem zmieniających się oczekiwań społeczeństwa europejskiego. Zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia, a tym samym dochodów rolniczych, pozostaje kluczowym elementem dla osiągania tych celów" - czytamy w deklaracji.

Zasadniczym elementem wsparcia rolników pozostają płatności bezpośrednie, które zaproponowano ukierunkować na środowisko, klimat poprzez ekosystemy. Jak podkreślił Ardanowski, nie ma żadnych istotnych powodów, żeby utrzymywać dysproporcje, które wynikają m.in. z naliczania płatności bezpośrednich według mechanizmów sprzed 30 lat.

budżet ue, wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, wyrównanie dopat bezpośrednich, andrzej duda

Prezydent: środki na WPR na pewno nie mogą być niższe

- Środki na Wspólną Politykę Rolną na pewno nie mogą być niższe niż dotychczas. Naszym postulatem jest, aby dopłaty dla polskich rolników zostały zrównane ze średnim poziomem UE - mówi prezydent Andrzej Duda. W Pałacu...

Według ministrów, "zadania związane z rozwojem gospodarczym obszarów wiejskich i niwelowaniem różnic w poziomie rozwoju między miastem a wsią, modernizacją sektora rolno-żywnościowego, zwiększeniem innowacyjności, wspieraniem obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz wymianą pokoleń są wciąż aktualne. WPR powinna pozostać strażnikiem atrakcyjności obszarów wiejskich jako miejsca do życia, pracy i wypoczynku i źródłem finansowania dóbr publicznych związanych z działalnością rolniczą i przestrzenią wiejską".

Ardanowski podkreślił, że podpisany dokument jest o tyle ważny, że jest wspólna deklaracją wielu krajów. Dodał, że w Brukseli jest stanowisko 7 krajów, które nie są zainteresowane wyrównaniem dopłat.

Szef polskiego resortu rolnictwa zaznaczył, że skoro społeczeństwo oczekuje zmniejszenia emisji CO2, to na to potrzebne są środki dodatkowe. - Musi być równowaga między oczekiwaniami, które rolnictwo ma spełnić, a środkami, które muszą być na to przeznaczone - podkreślił.

oświadczenie o płatności bezpośrednie, dopłaty

Dopłaty 2020. Oświadczenia zamiast wniosków już od 1 marca

W tym roku rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również będą mogli składać oświadczenia zamiast wniosków o płatności bezpośrednie. Zmieniony został jednak nieco okres ich przyjmowania. Ostatnio oświadczenia o braku zmian w swoich...

Zdaniem Ardanowskiego, ważnym elementem poniedziałkowego spotkania ministrów rolnictwa była wizyta u prezydenta Andrzeja Dudy. - Zostało to bardzo pozytywnie odebrane. Ministrowie podkreślali, że nie jest powszechne w każdym kraju silne wyeksponowanie rolnictwa w polityce państwa - powiedział.

Polityk poinformował, że wspólna deklaracja zostanie przekazana do Komisji Europejskiej i do wszystkich krajów członkowskich.

"Jednocześnie zadeklarowaliśmy, że strony będą się częściej spotykać na poziomie roboczym" m.in. w celu wypracowywania wspólnych stanowisk na forum UE m.in. w sprawie wdrażania krajowych planów strategicznych, możliwości przesuwania środków między filarami czy też możliwością dofinansowanie krajowego.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt