Rolnicy dostaną więcej za utratę zdrowia w wypadkach

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-05-2018,18:00 Aktualizacja: 22-05-2018,18:17
A A A

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wzrosło do 809 zł.

Tak jak zapowiadaliśmy w lutym, gdy do konsultacji społecznych trafiło stosowne rozporządzenie ministra rolnictwa, podwyżka za każdy procent utraconego zdrowia wynosi ponad 100 zł. Dotąd bowiem wypłacano równe 700 zł.

wypadki w rolnictwie, odszkodowanie, pieniądze, wypadek w gospodarstwie

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie będą wyższe

Z 700 do 809 zł ma wzrosnąć jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przewiduje to nowelizowane rozporządzenie ministra...

Kwota została ustalona w 2014 r. i nie była później zmieniana. Dlatego resort przychylił się do wniosku Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników o podwyżkę.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podaje, że zwiększona stawka obowiązuje od 17 maja.

"Jednocześnie od 18 maja 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach" -  informuje KRUS.

Przypomnijmy, że zasadniczo za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

Podlaskie: KRUS edukuje dzieci ws. zagrożeń, jakie stwarza praca na wsi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) prowadzi w podlaskich szkołach na terenach wiejskich zajęcia edukacyjne dla dzieci, które mają je ostrzec przed zagrożeniami, jakie stwarza praca na wsi. W ponad stu podlaskich szkołach...

 • na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym
 • w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej
 • podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności
 • w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa powyżej albo w drodze powrotnej

"Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną" - wskazuje Kasa.

Krzemień Drugi, powiat janowski, lubelszczyzna, ręka w siewniku, wypadki w rolnictwie

Kobieta czyściła pracujący siewnik. Wypadek goni wypadek

Mimo ciągłych ostrzeżeń i próśb, by nie podejmować czynności ingerujących w pracujące maszyny rolnicze, nadal dochodzi do wielu wypadków. Na Lubelszczyźnie poszkodowana została kobieta. Do zdarzenia doszło w miejscowości Krzemień...
Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w rolnictwie przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i jego domownikom. Nie jest wypłacane, gdy wypadek został spowodowany umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa, a także gdy w grę wchodził alkohol czy substancje odurzające.

Od 17 maja obowiązują takie wysokości jednorazowego odszkodowania:

 • 809 zł - za każdy procent uszczerbku na zdrowiu
 • 16 180 zł - z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej
 • 80 900 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 16 180 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko/dzieci bądź tylko dzieci
 • 40 450 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 16 180 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego
 • 16 180 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom

  Agrobiznes bez tajemnic. Zamów prenumeratę miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny" już dziś
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"