Rolnicy dostaną 70 procent zaliczek na poczet dopłat? Rozmowy trwają

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-09-2016,8:05 Aktualizacja: 16-09-2016,8:32
A A A

Resort rolnictwa chce, by zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników sięgnęły 70 proc. - Rozmawiano na ten temat z resortem finansów - poinformował Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.

- Rozmawiałem z ministrem finansów Pawłem Szałamachą. Rząd zadecyduje, jaka to będzie skala. Ja oczywiście, jako minister rolnictwa postuluję, żeby to było 70 proc. Czy znajdą się środki na to? Pan minister deklarował, że będzie wszystko robił, żeby tak było, ale decyzji nie ma - powiedział.

arr, rynek mleka, branża mleczarska, produkcja mleka, ceny mleka

Pomoc za ograniczenie produkcji mleka. Rząd przyjął rozporządzenie

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka, przedłożone przez ministra rolnictwa. W lipcu z powodu trudnej sytuacji na...

Jurgiel przedstawił działania resortu związane z kryzysem na rynku mleka. Wyjaśnił, że ministerstwo realizuje przede wszystkim zadania wynikające z rozporządzenia unijnego o wspólnych rynkach rolnych z 2013 r. Poinformował, że dokument ten określa możliwe instrumenty, jakie mogą być stosowane na rynkach rolnych. Zaznaczył, że kiedyś było ich dziesięć, ale teraz możliwości są znikome.

- Od początku roku wprowadziliśmy 28,5 mln euro na rynek mleka. Były to rekompensaty związane z kryzysem, zostały wypłacone w czerwcu br. Następnie nasze półroczne starania doprowadziły do tego, że w czerwcu został przyjęty przez Komisję Europejską i Radę Ministrów ds. Rolnictwa pakiet tzw. kryzysowy. W tym pakiecie przeznaczono na interwencje na rynku mleka 500 mln euro, z tego 150 mln euro na ograniczenie produkcji" - mówił.

Poinformował, że instrument ten jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego, zaznaczając, że 9 września zostało wydane rozporządzenie delegowane, a do 21 września mogą być składane wnioski przez producentów mleka, wynikające z tego rozporządzenia.
asf, ograniczenie produkcji, trzoda chlewna

Dopłaty za ograniczenie produkcji trzody chlewnej

Rolnicy z terenów, gdzie wystąpił wirus ASF, którzy ograniczą produkcję trzody chlewnej, będą mogli liczyć na pomoc finansową Komisji Europejskiej – informuje Polskie Radio. W czwartek w Brukseli z komisarzem Unii Europejskiej...

- Druga część to 350 mln euro, z tego dla Polski prawie 23 mln euro z możliwością zwiększenia do 46 mln euro. Będą przygotowane programy w najbliższych dwóch tygodniach. One są konsultowane z przedsiębiorcami, przetwórcami, producentami mleka. To są te działania, które wynikają z możliwości realizacji prawa unijnego - powiedział.

Pytany, czy rząd "dorzuci się" do tych 23 mln euro odpowiedział, że jest to możliwe. - Zobaczymy, jakie będą potrzeby w tym zakresie. Jest to możliwe, chociaż decyzje podejmie w tym zakresie rząd. Ja będę postulował, aby tak było - powiedział.

Jurgiel wyjaśnił, że następnym działaniem MRiRW jest przedstawienie propozycji dotyczących rozwoju głównych rynków rolnych, w tym rynku mleka. - Tam wskazujemy na instrumenty nie tylko unijne - mówił. Poinformował, że dokonano analizy, która wskazuje na słabe i mocne strony naszego rynku, z niej wynikają kolejne działania.
dopłaty do rolnictwa, płatności związane z produkcją, ministerstwo rolnictwa

Od przyszłego roku zniknie część dopłat do produkcji rolnej

Od 2017 r. będą zmiany w systemie tzw. płatności związanych z produkcją. Nie będzie dopłat do uprawy malin, zmniejszą się dopłaty do pomidorów, wsparcie będzie przysługiwało tylko do 20 sztuk bydła - poinformował resort rolnictwa. Płatności...

- Przygotowaliśmy programy - jest program pożyczkowy, który jest obecnie notyfikowany w Komisji Europejskiej umożliwiający skorzystanie przez producentów mleka, którzy mieli zapłacić kary. Mamy deklarację wstępną komisji, że ten program zostanie przyjęty - powiedział. Do innych ważnych działań resortu zaliczył sprawę producentów w łańcuchu żywnościowym i projekt ustawy o przewadze kontraktowej, nad którym pracuje Sejm.

- Ta ustawa zwiększy pozycję producenta mleka na rynku mleka. Przesyłamy do Sejmu projekt ustawy o spółdzielniach rolników, chcąc w ten sposób uruchomić proces odbudowy polskiego przetwórstwa, lokalnych rynków rolnych, bo to umożliwi zwiększenie konkurencji - ocenił.

Dodał, że kończą się prace Sejmu nad projektem ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt. - W następnym roku przeznaczamy 900 mln zł - a przypomnę, że było 200 mln zł - na możliwość ubezpieczeń pakietowych - wyjaśnił.

Jego zdaniem szereg działań nakierowanych na obszary wiejskie będzie wynikać z realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. - To umożliwi też zwiększenie konkurencyjności naszych producentów mleka - podsumował.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej