Renta socjalna poszła w górę. KRUS wypłaci wyrównanie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: KRUS, (em) | redakcja@agropolska.pl
30-08-2018,16:00 Aktualizacja: 31-08-2018,14:13
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że 9 maja Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej. W związku z tym świadczenie wzrosło z 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100 proc.

Zgodnie z ustawą renta socjalna wzrośnie zatem z 865,03 zł do 1029,80 zł. Nowa regulacja wchodzi w życie z dniem 1 września z mocą od dnia 1 czerwca.

emerytury, renty, zus, świadczenia, elżbieta rafalska, ministerstwo pracy

Kolejna waloryzacja emerytur i rent będzie kosztować prawie 5 miliardów

Kolejna waloryzacja emerytur i rent będzie w oparciu o wskaźnik 2,4 proc. i skutki finansowe tej waloryzacji wyniosą ponad 4 mld 800 tys. - powiedziała w czwartek Elżbieta Rafalska, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Już...

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej zmniejsza się, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 proc.  najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (2059,60 zł).

Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (102,98 zł).

Prawo do renty socjalnej rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby zainteresowanej. Niemniej w przypadku osoby, która jednocześnie uprawniona jest do renty socjalnej i do renty rodzinnej rolniczej ustalenia wysokości obu świadczeń i wypłaty renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą dokonuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z tym we wrześniowych terminach płatności kasa, z urzędu ponownie ustali wysokość renty socjalnej wypłacanej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą i wypłaci stosowne wyrównanie za okres 1 czerwca-31 sierpnia.

O nowej kwocie renty socjalnej zainteresowani zostaną powiadomieni stosowną decyzją.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich