Program Stypendiów Pomostowych ma już 15 lat. Wsparcie dostało tysiące osób

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR (em) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2017,14:10 Aktualizacja: 08-12-2017,14:54
A A A

W Warszawie odbyła się inauguracja XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych oraz podsumowanie dotychczasowych. W uroczystej gali uczestniczył m.in. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

We wszystkich edycjach - zakończonych i tej rozpoczętej - ponad 21,7 tys. studentów otrzymało stypendia na pierwszy rok i dalsze lata nauki. Wśród nich było 15,5 tys. absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Blisko 8,3 tys. stypendystów I roku to maturzyści pochodzący z rodzin byłych pracowników PPGR.

stypendium pomostowe, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, anr, wsparcie dla studentów, nauka

Stypendia pomostowe czekają na studentów z małych miejscowości

Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na pierwszy rok nauki. Pieniądze będą wypłacane...

Fundatorzy programu przeznaczyli dotychczas na wsparcie ponad 103 mln zł. W roku akademickim 2017/2018 pomoc otrzyma ponad 1100 studentów i doktorantów, pochodzących z małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczęli studia dzienne.

Program Stypendiów Pomostowych istnieje od 2002 roku. Powstał w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim była wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą wiejską i miejską. Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi, która w imieniu partnerów i organizacji współpracujących zarządza nim.

Jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym KOWR, następcy prawnego Agencji Nieruchomości Rolnych, która w pierwszych trzech latach sfinansowała stypendia 2 tys. studentów, natomiast od 2005 roku ze względów ustawowych udziela wsparcia organizacyjnego w fazie pozyskiwania kandydatów, przyjmuje od nich wnioski i przesyła je do fundacji w Łodzi.

stypendia pomostowe, anr, agencja nieruchomości rolnych, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

1100 studentów i doktorantów dostało stypendia

W Warszawie odbyła się inauguracja XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2016/2017 wsparcie otrzyma ponad 1100 studentów i doktorantów, w tym 700 pochodzących z niezamożnych rodzin z małych miejscowości,...

Program ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów wyższych dzięki ufundowaniu stypendiów na pierwszy rok, a najlepszym oferuje wsparcie podczas dalszej edukacji akademickiej. Tegoroczni maturzyści otrzymają wsparcie w wysokości 5000 zł. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach po 500 zł od października do lipca.

O stypendia mogli ubiegać się maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów w uczelniach publicznych, osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, pochodzą z niezamożnych rodzin, mieszkają na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, a ponadto spełniają jeden z warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzą z rodziny wielodzietnej albo są wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka i mają rekomendację lokalnej NGO.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement