Pogoda wyrządziła ci straty w uprawach? Złóż wniosek o wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-09-2016,12:50 Aktualizacja: 29-09-2016,13:27
A A A

Od 17 do 31 października producenci rolni mogą składać do ARiMR wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami powstałymi w wyniku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.

Resort rolnictwa podał, że o pomoc mogą ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70 proc. lub szkody powstałe na powierzchni co najmniej 70 proc. upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

przetwórstwo, małe przetwórstwo, arimr, pomoc dla rolnictwa

Ruszył nabór wniosków na "małe przetwórstwo"

Do 28 października można składać wnioski o przyznanie "Wsparcia na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój". Dokumenty można dostarczać do Oddziałów Regionalnych ARiMR. Jest to...

Według komunikatu ministerstwa, stawki pomocy wynoszą: 900 zł na 1 ha powierzchni upraw, w tym owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 proc.; 100 zł na 100 m2 powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których szkody powstały na powierzchni co najmniej 70 proc.

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody, oraz stawki pomocy. Wsparcie na gospodarstwo nie może być większe niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Jak podał resort rolnictwa, kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"