Od 29 lutego będzie można składać wnioski o pomoc suszową. Takie są stawki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-02-2024,20:00 Aktualizacja: 21-02-2024,20:12
A A A

Od 29 lutego do 15 marca rolnicy poszkodowani przez zeszłoroczną suszę mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Stawki wynoszą od 250 zł do 1000 zł na hektar.

Jak precyzuje w komunikacie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), chodzi o producentów rolnych, w których gospodarstwach szkody w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

izba rolnicza, samorząd rolniczy, susza, susza rolnicza

Rolnicy po zajrzeniu do protokołów przecierają oczy ze zdumienia. Wielkie błędy w wyliczeniach strat suszowych

Wielkopolska Izba Rolnicza bije na alarm w związku z kolejnymi problemami z aplikacją suszową. Błędy w wyliczeniach strat mogą poważnie uderzyć rolników po kieszeni. O problemach z tzw. aplikacją suszową do szacowania strat w...

Stawka pomocy

jest zróżnicowana i wynosi:

1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy czy innych wymienionych wyżej klęsk żywiołowych spowodowały utratę 70 proc. plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
„Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki oraz powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu” – zastrzega MRiRW.

2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody spowodowały utratę co najmniej 30 proc. plonu i mniej niż 70 proc. plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
W tym przypadku także stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących lub truskawek, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;

3. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody spowodowały utratę co najmniej 70 proc. plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody spowodowały utratę co najmniej 30 proc. plonu. i mniej niż 70 proc. plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

dopłaty, płatności, ekoschematy, stawki

Znamy stawki w ramach ekoschematów. Na jakie kwoty mogą liczyć rolnicy?

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2023 r. Rolnicy, mający przecież obecnie nie lada wyzwania finansowe...

Przelicznik zwierząt

Resort podkreśla, że przeliczenie zwierząt na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Nabór wniosków

„Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego” - przypomina ministerstwo.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Pomoc a ubezpieczenie

Co istotne, kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu