Nowy, nieoprocentowany kredyt czeka na producentów rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
26-02-2016,9:55 Aktualizacja: 26-02-2016,11:50
A A A

Rolnicy, którzy czekają na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok będą mogli starać się o przyznanie nieoprocentowanego kredytu na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji.

26 lutego weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzające możliwość udzielania kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej osobom, które złożyły wnioski o jednolitą płatność obszarową za 2015 rok.

dopłaty bezpośrednie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wypłata zaliczek

Dopłaty bezpośrednie 2015. Wypłata pieniędzy nie jest zagrożona

Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa zapewnił, że wypłata dopłat bezpośrednich nie jest zagrożona i wszyscy ubiegający się o nie rolnicy dostaną pieniądze do końca czerwca. Polityk podkreślił, że problemy z wypłatami są związane z uruchamianiem...

Całość oprocentowania kredytu zapłaci ARiMR, a gospodarz poniesie wyłącznie koszty prowizji, które wyniosą 0,25 proc. kwoty wsparcia. Pomoc agencji będzie udzielana w formule de minimis w rolnictwie co oznacza m.in, że wysokość dopłat do oprocentowania kredytu nie będzie mogła przekroczyć równowartości 15 000 euro w okresie trzech lat.

Producent rolny będzie zobligowany do spłacenia zobowiązania w terminie ustalonym z bankiem, ale nie później niż do 14 lipca 2016 r. - informuje na swojej stronie internetowej agencja.

Do wniosku o kredyt trzeba dołączyć zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 rok, w którym wskaże on kwotę, do której może być udzielony kredyt. O zaświadczenie można ubiegać się od 26 lutego.

Kwota kredytu, który może otrzymać rolnik, wskazana w zaświadczeniu wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR, obliczana jest jako iloczyn stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r., czyli 453,70 zł za 1 ha, oraz powierzchni działek rolnych, do których producent rolny ubiega się o przyznanie płatności JPO.

Maksymalna wysokość takiego kredytu może wynieść 636720 zł i będzie pomniejszona o kwotę zaliczki na poczet jednolitej płatności obszarowej, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada 2015 r.
płatności bezpośrednie, dopłaty bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, płatność  na zazielenianie

Dopłaty bezpośrednie płyną na konta rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 grudnia 2015 roku do 3 lutego br. przekazała na konta bankowe blisko 791 tysięcy rolników 3,35 miliarda złotych. Wypłatę płatności bezpośrednich ARiMR rozpoczęła tradycyjnie 1 grudnia....

Uzyskane zaświadczenie rolnik przedkłada w banku wraz z wnioskiem o kredyt, oświadczeniami określonymi w zasadach udzielania takiego wsparcia i innymi dokumentami wymaganymi przez banki.

Zaciągając kredyt należy jednak pamiętać, że bank może zobowiązać kredytobiorcę do ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, które może mieć różną formę, np.: weksel, pełnomocnictwo do rachunku, poręczenie, hipoteka czy zastaw.

Na ustanowienie niektórych zabezpieczeń potrzeba czasu, więc w celu zabezpieczenia środków niekiedy trzeba będzie utworzyć w danym banku rachunek, na który powinny wpłynąć płatności bezpośrednie za 2015 rok.

Nowa, nieoprocentowana dla producenta rolnego linia kredytowa będzie finansowana przez banki z ich środków w ramach umów zawartych z ARiMR. Aneksy wprowadzające zapisy w zakresie stosowania pomocy zostały przekazane do następujących banków:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  • SGB-Bank S.A.
  • Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
  • Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • Pekao S.A.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement