Nowości z KRUS-u. Co się zmieniło?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-06-2021,11:30 Aktualizacja: 04-06-2021,11:07
A A A

Od 30 maja o świadczenie wyrównawcze mogą występować osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego renty rodzinne.

Do tej pory świadczenie takie Kasa wypłacała osobom uprawnionym, które otrzymywały emeryturę, rentę inwalidzką oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie krąg takich osób poszerzony został właśnie o uprawnionych do renty rodzinnej.

krus, pozarolnicza działalność gospodarcza, roczna kwota graniczna

KRUS przypomina. To ważna informacja dla rolników

Zbliża się termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. O tym ważnym obowiązku...

"Wniosek o świadczenie wyrównawcze należy składać do jednostki organizacyjnej KRUS (oddział regionalny lub placówka terenowa) wraz z dokumentem potwierdzającym nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wystawionym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych" – wskazuje Kasa.

Jak dodaje, osoby uprawnione do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze dodatkowo powinny dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

"Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2501,76 zł, a łączną kwotą otrzymywanych emerytur i rent oraz ww. świadczeń zagranicznych" – informuje KRUS.

Ponadto poinformowała, że od 1 czerwca zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Wynoszą odpowiednio:

  •  70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (skutkujące zmniejszeniem), tj. 3977,10 zł (było 3820,60 zł);
  •  130 proc. tego wynagrodzenia (skutkujące zawieszeniem), tj. 7386,10 zł (było 7095,40 zł).

Te limity obowiązują dla pobierających z KRUS-u wcześniejszą emeryturę rolniczą lub okresową emeryturę. Pozostali emeryci mogą dorabiać bez strachu, że ich świadczenia zostaną zmniejszone lub zawieszone.

 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 15.09.2021 - termin płatności III raty podatku rolnego

do 15.09.2021 - nabór wniosków w ramach programu "Usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021